51196. lajstromszámú szabadalom • Automobiltorpedók motorelrendezése

Megjelent 1911. évi február hé 20 -án . MAGY. Kia SZABADALMI jBffl HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51196. szám. XIX/f. OSZTÁLY. Automobiltorpedók mótorelrendezése. WHITEHEAD ÉS TSA. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG FIÚMÉBAN. A bejelentés napja 1909 szeptember hó 25-ike. A találmány tárgy mótorcsoport automo­biltorpedók! hajtására. Eddig ezen célra a torpedó hajtótengelye körül radiálisan el­rendezett hengerű motorokat alkalmaztak, melyeknek a dugattyúrúdjai a torpedó hajtó­tengelyére merőleges síkban mozogtak. Ezen elrendezés a topedónak úgy stabi­litását, mint jó haladását hátrányosan be­folyásolta. A motorok súlyának a hajtóten­gely körül való egyenletes elosztása ugyanis a torpedót nem stabilizálja úgy, hogy kü­lön nehezéket (ballast) kell a torpedóban alkalmazni. Emellett a mótorhengerek el­rendezésére fenmaradó tér igen korlátolt úgy, hogy csak egyszerű hatású és rövid hengereket alkalmazhatunk, rövid dugattyú­lökettel és rövid forgattyúrúddal. Mennél rövidebbek azonban ezen ré­szek, annál erősebbek lesznek működés­kor a propellertengelyre merőleges síkban ható erőkomponensek, melyek a torpedót ingó mozgásra kényszerítik és ezáltal an­nak sima járását hátrányosan befolyásolják. A találmány szerinti mótorelrendezés megszünteti egyrészt a propellertengely kö­rül elrendezett motor hátrányait, másrészt pedig az ily oldalt elrendezett motorok okozta lengő mozgásokat. Ezen eredményt azáltal érjük el, hogy a mótor hengereit úgy rendezzük el, misze­rint a hossztengelyeik a torpedó hosszten­gelyével párhuzamos sikokban, a propeller­tengely mögött és alatt foglaljanak helyet, ami által egyrészt azt érjük el, hogy a mozgó részek reakciója a menetiránnyal párhuzamos sikokban lép föl, lengő mozgást tehát nem okoz, másrészt pedig azt, hogy a torpedó stabilitását lényegesen fokoztuk, minthogy súlypontját lejebb helyeztük. A csatolt rajzon 1. ábra a találmány egy foganatosítási alakjával fölszerelt torpedó mótorkamrájá­nak függélyes hosszmetszete, 2. ábra pedig az 1. ábrára merőleges hosszmetszete, 3. ábra az 1. ábra 3—3 vonala szerinti metszet, míg a 4. ábra a mótorhengereken keresztül ve­zetett keresztmetszet. A mótor két kettős hatású (a, b) henger­ből áll, melyeknek tengelyei a torpedó (x-x) hossztengelyével párhuzamos sikok­ban, e hossztengelyhez szimetrikusan és e tengely mögött és alatt vannak elrendezve: a (c) és (d) dugattyúk az (e) és (f) dugattyú­rudak és a (g) és (h) íorgattyúrudak révén viszik át a mozgást az egymáshoz képest 180-kal elfordított (i) és Q) forgattyúkra,

Next

/
Thumbnails
Contents