50653. lajstromszámú szabadalom • Palackzár

Megjelent 1910. évi december hó 31-én. w SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 5065B. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Palackzár. STANGEL JÓZSEF HIVATALNOK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1909 szeptember hó 9-ike. A találmány tárgya körkeresztmetezetű peremes szájjal biró palackok lezárására szolgáló palackzár, mely az eddigi hasonló szerkezetekkel szemben egyszerűsége és megbízhatósága által tűnik ki. A találmány tárgyát lényegileg az jellemzi, hogy a palacknyak körül forgatható gyűrűre csuk­lósan fölszerelt födő a gyűrűvel együttesen forgatható el a palacknyak képzelt tengelye körül és egy a csuklóval átellenes oldalán elrendezett kampó segélyével fog a palack­száj pereme alá, úgy, hogy csak akkor hajtható hátra, ha a födő és gyűrű együt­tes elforgatása által szembe hozzuk a perem egy letompított részével, mely a kampónak nem nyújt támpontot és így a födél hátrahajtását lehetővé teszi. A találmány tárgyának egy példaképeni foganatosítási alakja a csatolt rajzon van föltüntetve. 1. ábra a letompított peremű palackszájat tünteti föl; 2. ábra a palackzárat metszetben tünteti föl azon helyzetben, melyben a födél kam­pója szemben van a perem letompított részével, úgy, hogy a födél hátrahajtható ; 3. ábra a záróhelyzetben lévő palackzár metszete; 4. és 5. ábrák a perem körül forgatható gyűrűt, 6. és 7. ábrák pedig a födelet távlatilag, ill. fölülnézetben tüntetik föl; 8. ábra a gyűrű egy másik foganatosítási •alakjának metszete. Az 1. ábra értelmében az (a) palacknyak (b) pereme (c)-nél érintősen le van tompítva ; ezen letompított részt vagy már a palack fúvásakor, vagy pedig célszerűbben a rendes palackperem leköszörülése által létesítjük. A (c) perem köré a (d) gyűrű foroghatóan (van fölerősítve, pl. azáltal, hogy a gyűrű (e) fogait a perem alá sajtoljuk. A (d) gyűrű (f) nyúlványának (g) nyílásába csuklósan fog az (i) födél (h) nyúlványa, úgy, hogy az (i) födél előre és hátrahajtható és a (d) gyűrűvel együtt a peremen körülforgatható. A (k) tömítő béléssel ellátott (i) födél a (h) nyúlvánnyal ellentétes oldalán az (1) kam­póval bír, mely záróhelyzetben (3. ábra) a (b) perem alá fog és ezáltal a födelet töké­letesen rögzíti a palackon. Ha a födelet a gyűrűvel együtt a peremen a 2. ábrabeli helyzetbe fordítjuk, akkor az (1) kampó szembe kerülvén a perem (c) letompított részével, elveszti támpontját, úgy, hogy a födelet a reá erősített (k) tömítő betéttel

Next

/
Thumbnails
Contents