50555. lajstromszámú szabadalom • Újítások jegynyomó- és kiadógépeken

Megjelent 19JLO. évi december hó 24-én. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50555. szám. IX e. OSZTÁLY. Újítások jegynyomó és kiadó gépeken. NORTH RUFFIN MAGÁNZÓ PÁR1SBAN. A bejelentés napja 1910 március hó 5-ike. Elsőbbsége 1909 március hó 6-ika. Találmányom tárgya néhány újítás a 33372. számú szabadalomban védett jegy­kiadó gépen, mely a jegyekre egyúttal kel­tet, sorszámot és egyéb adatokat nyomtat. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van föltüntetve. Az 1. ábra a gép fölülnézete, a 2. ábra elölnézete, a 3. ábra metszet az 1. ábra a 3—3 vonala szerint, a 4. ábra egy részlet rajza az 5. ábra a belső szerkezet nézete, a 6. ábra metszet a 3. ábra 6—6 vonala szerint, a 7. ábra a 6. ábra 7—7 vonala mögötti rész nézete, a 8. ábra egy részlet oldalnézete, a 9. ábra a 3. ábra 9—9 vonala szerinti metszet, a 10. ábra a szerkezet egy részének né­zete, a 11. ábra metszet a 3. ábra 11—11 vonala szerint, a 12. ábra metszet a 3. ábra 12—12 vonala szerint, a 13. ábra metszet a 3. ábra 13—13 vonala szerint, a 14. ábra metszet a 3. ábra 14—14 vonala szerint és a 15. ábra metszet az 5. ábra 15—15 vo­nala szerint. A szerkezet a (7) tokban (1. és 2. ábra) elhelyezett (4) és (5) lemezekre (6. ábra) van szerelve, melyeket egy oldalon a (6) alap­lemez (3. és 7. ábra) köt össze. A jegy­nyomtató szerkezethez a következő részek tartoznak: szegmensalakú (8) betűhenger­tartó (3. ábra), a (9) nyomóhenger, a (10) festőhenger és a (11) ívélt lemezzel vala­mint (13) harántrudakkal mereven összekö­tött két (12) tárcsa, melyek a (8) betűtartó­val koncentrikusan elrendezett, a (4, 5) le­mezekben ágyazott (14, 15) forgáscsapokkal (5., 7. ábra) mereven vannak összekötve és a papirszalagtartót képezik, mely a (14) forgáscsapnak a (7) tokból kinyúló végére erősített (16) forgattyú (2. ábra) révén for­gatható. A (17) papírtekercset tartó cséve a (12) tárcsák között elrendezett (18) hüvely­ből és két (19) tárcsából áll (3. és 6. ábra). A betűtartó hengerek a (8) tartó két (20) oldallemezében vaunak ágyazva (3. és 9. ábra) oly módon, hogy a betűk a papírtartó forgástengelyétől ugyanazon távolságra ál­líthatók be. A (9) nyomtatóhenger és a (10) festőhenger a papirtart.0 (12) tárcsáiban vannak ágyazva és az utóbbinak forgatása alkalmával a festőhenger a betűk mentén

Next

/
Thumbnails
Contents