50505. lajstromszámú szabadalom • Berendezés folyadékok mozgatására és keverésére az erejedésnél fejlődő szénsav vagy más gázok hatása alatt

Megjelent JL910. évi december hó 19-én. MAGY. ^v KIR. SZABADALMI jBtf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50505. szám. IV/b. OSZTÁLY. Berendezés folyadékok mozgatására és keverésére az erjedésnél fejlődő szénsav vagy más gázok hatása alatt. AUMANN ÁGOST KERESKEDŐ 1LVERSGEH0FENBEN. A bejelentés napja 1910 január hó 20-ika. Az erjesztő iparban, szeszfőzőkben, sör­fözőkben, pincegazdaságokban a cukornak elerjesztésénél, mikor ez alkoholra és szén­dioxydra bomlik szét, ez az utóbbi, rende­sen szénsavnak nevezett gáz igen nagy mennyiségben keletkezik. Ezt az erjedésnél keletkező szénsavat már eddig is alkalmaz­ták a szokásos hajtóerők, pld. emberi vagy állati, gőz- vagy vizerők, elektromos áram stb. pótlására, hogy a folyadéknak az erjesz­téshez szükséges mozgását létesithessük a keverő berendezésekben, amennyiben a szén­savat közvetlen képződése vagy megsűrítése után a folyadékba vezették be. Ennél az eljárásnál, mellyel az erjedő folyadékok mozgását az erjedésnél fejlődő szénsav indítja meg, az a hátrány lép föl, hogy a folyadékból kilépő szénsavat a fo­lyadékba újból be kell nyomni. Találmányom szerint ettől eltérően az er­jedésnél fejlődő szénsavat nem vezetjük új­ból az erjedő folyadékba, hanem kizárólag arra hasznosítjuk, hogy az erjedő folyadék egy részét az erjesztőedényből kiűzzük és tovább mozgassuk, miközben az erjedésnél képződő szénsav szolgál az erjedő folyadé­kot továbbító és keverő erő gyanánt. A szénsavat eddig ismert alkalmazásától elté­rően tehát előbb használom föl, mielőtt az erjesztő edényből elszállna. A folyadék folytonos mozgása és a hor­dóba ennek alsó részén történő újból való bevezetése következtében a hordó egész tartalma mozgásban van és alaposan össze­keverődik, annélkül azonban, hogy a gáz­nyomás növekedése az élesztőre kedvezőt­len hatást gyakorolhatna, másrészt a mun­kát végzett szénsavat a hordón kívül külön edényben gyűjthetjük össze és hasznosíthat­juk föl. További újdonsága találmányomnak azT hogy az erjedésnél fejlődő szénsav vagy más gáz által kiszorított folyadék a tartály oly rekeszébe folyik vissza, melyet szitafe­nekek választanak el az erjesztő edény fe­nekétől és folyadéktükrétől és melyben az erjedő folyadék és a cefre foglal helyet úgy, hogy a szilárd anyagok sem az er­jesztő tartály fenekén nem ülepedhetnek le, sem pedig a folyadék fölött lebegő hártyát nem képezhetnek. Ekkor a cefre erélyes mozgást végez és jól összekeverődik, a lég­köri levegővel pedig érintkezésbe nem jut. Az erre a célra szolgáló berendezés a

Next

/
Thumbnails
Contents