50309. lajstromszámú szabadalom • Kocsiszántalp

Megjelent 1910. évi november hó 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50309. szám XX /a. OSZTÁLY­EocBiszántalp. BENDLÍ GYÖRGY PORTÁS KASSÁN. A bejelentés napja 19G9 szeptember hó 25-ike Mígközönséges mesterséges ikon a közlekedés legkisebb ellenállással gördülő kerekek alkalmazása mellett történik, ad­dig tapasztalat szerint télen és különösen erősebb hóesés alkalmával a szállítóeszkö­zök sokkal kisebb erővel továbbíthatók, ha a pályával nem gördülő kerekekkel érint­keznek, melyek az aránylag lágy hóba mé­lyen besiilyednek és így haladás közben a havat részben összenyomni, részben félreterelni kénytelenek, mi tetemes munka­fogyasztással jár, hanem a kerekek helyett a kocsi haladási irányában elhelyezett két hosszúkás csúszó fölülettel bír, mikor is a kocsinak súlya az aránylag nagy csúszófö­­liiletre oszlik el, miáltal a talpak nem sü­­l3Tednek mélyen be a hóba, hanem annak fölületén a hó kis súrlódási tényezője folytán igen kis erővel továbbíthatók. Az ilyen kocsit, melynél a kerekek csúszó tal­pakkal vannak helyettesítve, a közéletben szánkónak nevezik. Ezen szánok azonban különösen a mi vidékünkön, hol igen tar­tós hidegek és így szánutak nem igen szoktak lenni, dacára a föntemlített elő­nyöknek még sem terjedtek el túlságosan, mivel ezekke! szemben többrendbeli hát­ránnyal bírnak. Nevezetesen arra való te­kintettel, hogy szánok nálunk aránylag csak az év kis részében használható, továbbá pedig, mivel a mi szélsőséges időjárásunknál gyakran előfordul, hogy valaki derűs, szá­raz időben indul és tengelyig érő hóban érkezik meg, máskor pedig szánkázásra alkalmas időben indul és sártengerben kénytelen útját folytatni, azért a szánok nálunk inkább csak luxus tárgyai és éppen a fuvarozásban, hol pedig legnagyobb volna a jelentőségük, nem használatosak. Jelen találmány tárgya olyan egyszerű készülék, melynek segélyével bármilyen kocsi igen gyorsan és kevés fáradsággal szánkóvá alakítható át és ép oly gyorsan ismét kocsivá alakítható vissza úgy, hogy tekintve, hogy ezen készülék igen olcsó, mindenki beszerezheti; télnek idején állan­dóan kocsiján magával viheti és az időjárás szerint kocsiját mint gördülőeszközt, vagy mint csúszó járművet használhatja föl úgy, hogy bármily időben a járművek a legcél­szerűbb módon és legkisebb erőkifejtéssel továbbíthetók. A találmány elve abban áll, hogy a kocsikerék alsó részéhez csúszótalpakat erősítünk és amellett a kerekeket forgásuk­ban megakadályozzuk úgy, hogy a kocsi ilyképpen teljesen szánhoz hasonlóan mű­ködik.

Next

/
Thumbnails
Contents