50025. lajstromszámú szabadalom • Eljárás cukortartalmú szilárd kávékivonat előállítására

Megjelent 1910. évi október hó 22 -én . MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jgSSg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50025. szám. IV/©. OSZTÁLY. Eljárás cukortartalmú szilárd kávékivonat előállítására. „WILLAX" KÁVÉ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1910 íebraár hó 19-ike. A jelen találmány tárgya eljárás azonnali használatra kész, cukorral kevert szilárd kávékivonat előállítására. Az új eljárás szerint előállított termék ugyanazon alkat­részekből áll, mint a közönségesen élve­zett kávéital, nevezetesen főleg babkávé­főzetből és cukorból, amihez még alkalmas pótkávéfőzet járul. Az eljárás lényegét elsősorban az teszi, hogy annak] meneté­ben lehetőleg csekély vízmennyiségeket alkalmazva, a babkávéfőzet káros hatású bepárlását elmellőzzük és a főzetet egé­szen sűrűre befőzött, babkávé- és potr kávémaradékból készült kivonat és porcu­kor hozzáadásával koncentráljuk. Az új eljárást célszerűen a következő ki­viteli példával világítjuk meg. Alkalmas főzőkazánban 250 kg. pótká­vét, például a Franck-kávé néven ismert terméket kb. 1000 kg. vízzel erősen for­ralunk, miközben a fejlődő, kellemetlen aromájú gőzöket folytonosan elszívjuk. A kazán tartalmát 30—35 percnyi forralás után egy szűrősajtóba nyomjuk s az át­szűrt folyadékot kb. 1.1 g. faj súlyig kon­centráljuk. Egy másik, de légmentesen záró főzőka­zánba ezalatt <350 kg. pörkölt s megőrölt babkávét adagolunk s ezen kávét az előbb nyert pótkávéfőzettel rövid ideig tartó for­ralás közben extraháljuk. Ezután a kazán tartalmát kb. 60—70° C.-ra való lehűtés után egy másik szűrősajtóba nyomjujk s az átszűrt kivonatot zárt vezetéken át a ke­verő tartányba vezetjük. Ezután a szűrősajtókban visszatartott pótkávé-, illetőleg babkávémaradékot egy harmadik főzőkazánba adagolva, kb. 1500 kg. vízzel 30—35 percig forraljuk, a ka­zán tartalmát ismét : egy szűrősajtóiba nyomjuk s az átszűrt folyadékot vákuum­apparátusban kb. 66° B.í-ra sűrítjük. A be­sűrített kivonatot még melegen a zárt kei­verő tartányba szorítjuk s az abban lévő babkávékivonattal jól elkeverjük. Ezután kb. 550 kg. porcukrot adagolunk a keverő­tartányba s annak tartalmával bensőleg összekeverjük úgy, hogy egy nehezen folyó, nyúlós tömeget kaptunk. Az ekként előálló sűrű anyagiból a benne lévő vizet vákuum alkalmazásával kb. 30— 35° C.-nál teljesen elvonjuk, a megszáradt terméket bármely tetszőleges malomberen­dezésben pontjuk, végül tetszőleges, pl. kockaalakban sajtoljuk. Az ily módon előállított kockák meleg vízben vagy tejben maradék nélkül azon­nal oldódnak 6S ct> frissen készült kávé-

Next

/
Thumbnails
Contents