48940. lajstromszámú szabadalom • Fatörzs fűrészelő és döntőberendezés

Megjelent 1910. évi május lió 31-én. MAGY. ^^ KIK. SZABADALMI iBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48940. szám. X/k OSZTÁLY. Fatörzs fürészelő és döntő berendezés. KÜNSTLER DÁVID VENDÉGLŐS PERECSÉN YBEN. A bejelentés napja 1909 junius hó 27-ike. Elsőbbsége 1909 szeptember hó 3-ika. Jelen találmány tárgya egy oly fatörzs- i füréiszelő- és döntőberendezés, amelynek segélyével a helyszínén lehet a fákat ki­dönteni és a kidöntött fákat a kellő mé­retre földarabolni. A találmány tárgyának egy példaképem foganatosítási alakjait a mellékelt rajzok tüntetik föl, amelyen az 1. ábra egy fatörzsfürészelő berendezés oldalnézete, 2. ábra egy fatörzsfürészelő berendezés fölülnézete, a 3. ábra egy fadöntő állvány oldalnézete és a , 4. ábra egy fadöntő állvány csavarjának fölülnézete, az 5. ábra egy fűrészelő berendezés egy további foganatosítási alakjának elölné­zete, a 6. ábra a fürészelő berendezés egy to­vábbi foganatosítási alakjának oldalné­zete, a 7. ábra a fürész előremozgatására szol­gáló berendezés fölülnéz,ete, a 8. ábra a fürész előremozgatására szol­gáló berendezés oldalnézete, és a , 9. ábra a hátsó fürészvezető állvány fö­lülnézete. A találmány lényegében a szükséghez ' i képest az illető helyen lerakott (1) síne­ken járó (2) kocsiállványra (3—3) csapágy­állványok közvetítésével elforgathatóan ágyazott (4) görbe tengelyből áll, mely példaképen az (5—5) helyeken vanforgaty­tyúszerű kigörbítéssel ellátva. A kigörbí­tett (5) részekhez van kapcsolva a (6) hajtórúd, amely csuklósan kapcsolódik a (7) keretbe foglalt (8) fürész (9) húzórúdjához. A (7) fürészkeret vízszintes (10) rúdja a (11) állványba vezettetik, még pedig ak­ként, hogy a (12) vezeték, a (13) csavar, csavaranyává kiképezte (14) kúpos kerék és ezzel kapcsolódó (15) kúposkerék közr vetítésével mozgattatik lefelé a fürész sü­lyesztése céljából. E mozgatás elérése cél­jából a (15) f ogasker ék tengelyére egy (16) kilincskereket ékelünk, melyet a (8) fü­rész kerete a végéhez kapcsolt (12) rúd és ehhez és (19) kilinccsel ellátott oly (18) ;kar segélyével mozgat, amelynek másik vége a (16) kilincskerék tengelyére van erősítve. Az elfűrészelendő (20) fatörzset (21) áll­ványokra fektetjük. Gyökerükön álló fák elfürészelése céljá­ból az előzőkben leírt berendezést akként alkalmazzuk, hogy a (7) keretet vízszinte­' sen kapcsoljuk (9) húzórúdja útján a (6)

Next

/
Thumbnails
Contents