48710. lajstromszámú szabadalom • Berendezés falak vakolására ill. előállításukra

Megjelent 1910. évi május hó 12-én. MAGY. gg* KIR. SZABADALMI-®||J HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48710. szám. VIII/a. OSZTÁLY­Berendezés falak vakolására illetve azok előállítására. VASS JÓZSEF MÉRNÖK ÉS GESZTI JÓZSEF OKLEVELES GÉPÉSZMÉRNÖK MAROSVÁSÁRHELYEN. Pótszabadalom a 45073. sz. szabadalomhoz. A bejelentés napja 1908 szeptember hó 7-ike. A találmány tárgya berendezés falak va­kolására illetve azok előállítására. A be­rendezés különösen a 45073. számú sza­badalomban védett eljárás foganatosítására i szolgál. Ezen eljárás egyik foganatosítási alakja abban áll, hogy a kész habarcsot nyomás alatt álló közeg segélyével szétporlasztva vezetjük a munka fölületre. A találmány tárgyát tevő berendezés egy foganatosítási alakja a mellékelt rajzon van föltüntetve. Az 1. ábra az összberendezés oldalnézete, a 2. ábra annak fölülnézete, a 3. ábra a habarcsnak, vagy a munka­fölülethez, vagy a habarestartányba való szállítására szolgáló szivattyú oldalnézete, mimellett a szivattyú vezérműve metszetben van ábrázolva, a 4. ábra ezen szivattyú metszete a 3. ábra A—B vonala szerint, az 5. ábra a habarcs szállítására szolgáló szivattyúnak egy másik foganatosítási alakja, a 6. ábra ezen szivattyú függélyes met­szete, a 7. ábra dugattyús habarcsszállító szivat­tyút ábrázol nézetben, a 8. ábra ezen szivattyú vízszintes met­szete a 7. ábra C—D vonala szerint, a 9. ábra a munkafölülethez szállítandó ha­barcs fölvételére szolgáló tartány függélyes metszete, a 9a. és 9b. ábrák az ezen tartányban al­kalmazandó úszók nézete, a 10. ábra a habarcstartálj' fölülnézete, a, 11. ábra a munkafölülethez szállítandó habarcs hígítására szolgáló készülék függé­lyes metszete, a 12. ábra ezen készülék fölülnézete, a 13. ábra a habarcs szétporlasztására szolgáló fúvóka függélyes hosszmetszete, a 14. ábra ezen fúvókát vízszintes hossz­metszetben ábrázolja, a 15. ábra a habarcs szétporlasztására szolgáló fúvóka egy másik foganatosítási alakjának függélyes hosszmetszete, míg a 16. ábra a fúvóka ezen foganatosítási alakjának fölülnézete. Az egész berendezés előnyösen az (1) kocsialvázra van szerelve. (1. és 2. ábra) A (2) erőgép egyrészt az egész berendezés tovamozgatására, másrészt a berendezés munkagépeinek hajtására szolgál. A (2) mótor tehát egyrészt a jármű illetve (1).

Next

/
Thumbnails
Contents