48279. lajstromszámú szabadalom • Újítások szikvízpalack zárakon

Megjelent 1910. évi március hó 14-é«. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 48279. szára. XVIII/d. OSZTÁLY. Újítások szik víz-palackzárakon. SZLANÁRS JÓZSEF SZIFONMUNKÁS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1909 junius hó 12-ike. Jelen találmány tárgya szikvízpalackok­hoz való zár, amelynek lényeges előnye az eddigiekkel szemben, hogy a tulajdonképeni szifónfej a zsji egyéb részeitől különvá­lasztott önálló darabot képezhet, mely ol­csóságánál fogva minden háztartás számára beszerezhető és csak használat alkalmával illesztendő a szikvízzel telt palackra. A berendezés e módja hygiénikus szempont­ból nyújt megbecsülhetetlen előnyöket, mi­vel illetéktelenül senki sem sizívhatja el a palack tartalmát, akként, hogy a szifón­fej csőtoldatát szájába veszi és ily módon fertőző betegségeknek továbbterjesztését segíti elő. Vendéglőkben, kávéházakban stb. a szódavizes palackkal együtt a külön álló fejet is megkapja a fogyasztó, amelyet használat előtt egyszerűen megmoshat, megtisztíthat. A találmány tárgyának két példaképeni foganatosítási alakját a mellékelt rajz tün­teti föl, amelyen az 1. ábra a szifónpalack függélyes met­szete ráhelyezett fejjel; a 2. ábra a szifónpalack oldalnézete, a le­emelt fej oldalnézetével és a 3. ábra a zár egy további foganatosítási alakjának oldalnézete, le nem vehető szi­fónfej jel. Az 1. és 2. ábrabeli foganatosítási alak lényegében az (1) palack nyakába, a (2) rúggyanta alátét közvetítésével helyezett fölső részén (3) karimával ellátott (4) hü­velyből áll, amelynek anyaga célszerűen porcellán lehet. A (4) hüvelynek a pa­lackba torkoló vége az ismert alakú (5) üvegcső befogadására szolgál, míg fölső része egy alkalmas anyagú oly (6) szelep szekrénye gyanánt szerepel, amelyet a pa­lackban lévő szénsav nyomása állandóan az 1. ábrabeli nyíl irányában igyekszik föl­felé szorítani. A (6) szelep, mely a fölfelé ható nyomás folytán talpával az ennek át­mérőjénél kisebb centrális furattal biró, (7) porcellán, vagy fémgyűrűvel födött tömítő (8) ruggyanta gyűrűhöz támaszkodik, állan­dóan zárva tartja a palackot, A (4) hüvely­nek, valamint a (7) és (8) gyűrűknek a palackhoz könnyen oldhatóan való foglalá­sára a hossza szerint kétrésizű és alul-fö­lül peremmel biró (9) hüvelyből és erre tolt, csupán fölső peremmel biró, egy da­rabból készült (10) hüvelyből álló berende­zés szolgál. A (9) félhüvelyek alsó pereme a palack nyakán lévő vastagított (11) rész alsó szélére, míg fölső pereme - a (7) gyűrű fölső fölületére támaszkodik, A palack föl­szerelését a palack nyakát körülfogó (12)

Next

/
Thumbnails
Contents