47507. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas kerék

Megjelent 1909. évi december h6 29-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 47507. szám. XX/C. OSZTÁLY. Rugalmas kerék. GROSZ SÁNDOR KERESKEDŐ NAGYVÁRADON. A bejelentés napja 1909 május hó 14-ike. Találmányom tárgya rugalmas kerék tet­szőleges járóművekhez, melynél a működő és az eddig használt légpárnás vagy tömör gumiabroncsot pótló részt a keréktalpat koncentrikusan körülvevő kefegyűrű al­kotja, mely a kerék futófölülete gyanánt szerepel és a kerék lágy, rugalmas járását biztosítja. Ez a kefegyűrű — melynek keféi úgy kifelé, mint befelé', a keréktalp f elé fordulhatnak — a kerékkoszorúval tetr szőleges módon kapcsolható és oly célból, hogy sortéi por, szenny, víz stb. : el!en védve i legyenek, gumiból, bőrből vagy más tartós anyagból készült palásttal van burkolva úgy, hogy a sörték szabad végei a talajt nem közvetlenül, hanem a palást közvetíté­sével érik. A kef egyűrű egy vagy több r észű lehet, lehet egymásban koncentrikusan el­helyezett kefegyűrűkből álló kettőskefe­gyűrű vagy kifelé és befelé irányult sör­tékkel ellátott kettőskefegyűrű gyanánt iw kiképezve, amint azt a cél éppen megkör veteti. A sörte anyagának (szőr, drót, gyö­kérrost stb.) megfelelő megválasztásával, i továbbá rövidebb vagy hosszabb sörték al­kalmazásával, ezek sűrűbb vagy kevésbbé sűrű elrendezésével stb., végül a menet­iránnyal képezett hajlásszögük megfelelő megválasztásával módunkban áll, hogy eme kefeszerű futógyűrű rugalmasságát tetszés szerint szabjuk meg, tehát az éppen iszükséi­ges viszonyoknak megfelelően megválasztva, a kereket bármely tetszőleges járműnél alkalmazhassuk. A csatolt rajz 1. ábráján ilyen egyszerű, kifelé irányult sörtékkel biró kefegyűrűvel fölszerelt ke­rék egy részének oldalnézete, részben a ke­rék tengelyére merőleges sík szerint vett metszete látható, a i 2. ábra a megfelelő keresztmetszet; a 3. és 4. ábra más foganatosítási , alakok keresztmetszete, melyek az elsőtől csakis a sörték elrendezése tekintetében térnek el; az 5. és 6. ábra kettős kefegyűrűvel biró két foganatosítási alak keresztmetszete; a 7., 8., és 9. ábra oly foganatosítási alak keresztmetszete, melynél a kefegyűrűk sortéi a keréktalp felé fordulnak. , Az 1. és 2. ábrán látható foganatosítási alaknál az (a) keréktalpon sugárirányú, ki­j felé fordult (c) sörtékkel biró (b) kefegyűrű van fölhúzva, melyet két U-keresztmet­metszetű, a keréktalpra oldalt fölhúzott (d) gyűrű és ezeken és a keréktalpon átmenő (e) csavarok kötnek szorosan az (a) kerék­talppal össze. A (b, c) kefekoszorút gumiból,

Next

/
Thumbnails
Contents