47020. lajstromszámú szabadalom • Eljárás metallographiai nyomólemezek gyártására

Megjelent 1909. évi november hó 15-éu. MAGY. ^ KIR SZABADALMI ^^ffl HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 47020. szám. ÍX/e. OSZTÁLY Eljárás metallográfiái nyomólemezek gyártására. FRIEDEWALD HENRIK KÓNYOMDATULAJDONOS BERLINBEN. A bejelentés napja 1908 december hó 3-ika. Ezideig a sima nyomásra litográfiái kö­veken kívül cink és alumínium, továbbá cink és rézlemezeket használtak, melyek galván úton lettek bevonva cinkkel vagy valamely nemes fém (arany, ezüst) csapa­dékával. Végre azt is tervezték, hogy olyan lapokat használjanak, melyek egy merev tartóból állnak (karton), melyre egy vékony hengerelt fémréteg van megerősítve. A találmány szerint az eddig ismert lito­gráfiái nyomólapok helyett galvanizált fém­papir lenne alkalmazandó, azaz oly papir, mely galván úton lecsapott vékony fémré­teggel van ellátva. Ezt a fémpapirt eddig különböző fémekből több réteggel látták el, azonban a találmány kivitelénél csak a leg­fölső réteg jön tekintetbe. Mivel a fémréteg rendkívül vékony lehet, azért nem kell kötni magunkat a fém kiválasztásánál ol­csóbb fém alkalmazásához, hanem minden tekintet nélkül az árra, olyan fémeket le­het választani, melyek litográfiái eljárásra a legalkalmasabbak. A papirt mint alátétet lehet más alkalmas anyaggal is helyettesí­teni, pl. lehet fibert, celluloidot vagy más hasonlót tartóul használni. Minden esetben azonban ezeket az alátéteket olyan vastag­ságban kell használni, mely megengedi, hogy a litográfiái lapok könnyen kezelhetők legyenek. A galván úton kicsapott fémréteg tartója vastagságának mértékéül szolgálhat az, hogy a jelen találmány szerint előállí­tott litográfiái nyomólapok minden ellentál­lás nélkül összegöngyölhetők. Az alátétnek csak az a célja, hogy a galván úton elő­állított fémrétegek kezelését megkönnyítse, melyek ezen alátét nélkül egyszerűen ösz­szegyöngyölődnének. Ez az új nyomólap még azt a nagy előnyt nyújtja a leírás bevezetésében megemlített merev kartonalá­téttel ellátott lapokkal szemben, hogy hosz­szabb használat után a széleken és a sar­kokon nem törődik és az elasztikus lapnak a vigyázatlan kezelés által való begyűrő­dése ki van zárva. Továbbá könnyen be lehet látni, hogy a régi rendszerű nyomólapoknál minden új munkánál 2—3 új erős kartont is kellett használni, míg a találmány szerint a merev karton csak mint segédeszköz jön alkalma­zásba a használatnál, azaz a nyomásnál. Tehát minden nyomólap számára csak egy merev kartonra van szükség. Ez azonban el is maradhat, ha a nyomólapokat az alap­zaton szorító lécek vagy más ilyesmi szi­lárdan tartja. Az előnyök, melyeket ezáltal elérünk, a következők: Egyszerűen kezel­hető, eltörhetetlen, könnyű súlyú, kevés he-

Next

/
Thumbnails
Contents