47018. lajstromszámú szabadalom • Ólomszuperoxid anódaelektrolitikai célokra

Megjelent 19<>9. évi november hó 17-én. MAGY. KIR. SZABADALMI «|j|Ír HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 47018. szám. VU/g. OSZTÁLY. Ólomszuperoxid-anóda elektrolitikai célokra. D" FERCHLAND PAUL VEGYÉSZMÉRNÖK ÉS SZABADALMI ÜGYVIVŐ BERLINBEN. A bejelentés napja 1908 junius hó 30-ika. Elsőbbsége 1905 novembar hó 9-ike. A legszokáso3abb anódaanyag elektrolitikai célokra az elektromosságot vezető szén, de ez az anyag azzal a hátránnyal jár, hogy azt a keletkezési állapotban lévő oxigén és bizonyos mértékben a halogének is meg­támadják. Ezért a szénanódák teljesen ki vannak zárva az oxigénsók, pl. szulfátok, megbontásánál és tisztátlan termékeket adnak halogénsók megbontásánál. A szén­unódákkal fejlesztett klór pl. szénsavval ren­desen kb. 10% és ezenkívül még klórszén­vegyületekkel is van szennyezve. Ezérű már régen kutatnak a szenet helyet­tesítő anyag vagy olyan szer után, mely a szenet a megtámadás ellen megvédi. A szenet pótló anyagok között azonban a választék igen kicsiny. Még a tudományos célokra annyira használt platina is alig vehető a legtöbb esetben számításba, egy­részt rendkívül magas ára miatt, másrészt pedig azért, mert nem minden elektrolittal szemben megtámadhatatlan. így pl. a platina­anódák bizonyos cinkoldatokban föloldód­nak és a katódán kiváló nemes fém folytán a cinknek szivacsos alakban való leválását idézik elő. Az ólomszuperoxid olyan anyag, melyet sem a keletkezési állapotban lévő oxigén, sem a klór meg nem támad. Ennek folytán meg is kísérelték ennek az anyagnak föl­használását elektrolitikai célokra, de mint­hogy mechanikai és elektromos tulajdon­ságait az ólomszuperoxidnak, mely a leg­különfélébb válfajokban fordul elő, eddig egyáltalában nem vagy csak nagyon tökélet­lenül tanulmányozták, eddig lehetetlen volt olyan utat találni, melynek révén valóban hasznavehető ólomszuperoxidanódát kaptak volna elektrolitikai célokra. Egészen elhibázottnak kell tekintenünk azt a kísérletet, mely a szenet vékony ólomszuperoxidbevonattal kívánja megtá­madás ellen megvédeni. A legtökéletlenebb, amit ebben az irányban tettek, az az utasítás volt, mely szerint klórsavas sók előállításá­nál a szén mellé, ólomanóda függesztendő az anódacellába. Ebben az esetben óriási munkaáram és ólompazarlás közben a szenet és az egész cellát vékony ólomszuperoxid­réteg vonja be, de a védelem valószínűleg nem is ettől a bevonattól ered, hanem a klóroxigénsavassóknak az ólomklorid által való kicsapásától és bármely más célra, pl. klór előállítására vagy cinkszulfát meg-

Next

/
Thumbnails
Contents