47012. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nemes fémet tartalmazó ércek kezelésére

Megjelent lí)09. évi november hó ÍJ)-én. MAGY. fgfev KIR. SZABADALMI vÉEl HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 47012. szám. XII/b. OSZTÁLY. Eljárás nemesfémet tartalmazó ércek kezelésére. CLANCY METALS PROCESS C° CÉG NEW-YORKBAN. A bejelentés napja 1909 március hó 20-ika. Jelen találmány azon alapul, hogy nemes­fémek igen előnyösen kiválaszthatók érceik­ből, ha e célra oly eianid-oldatot használunk, amely oldható jodidot és ezenkívül oly anyagot tartalmaz, amely in statu-nascendi lévő oxy­gént képes a cianidoldatban fejleszteni. Oly érceknél, amelyek például redukáló anya­gokat vagy telluriumot vagy mindkettőt tartalmaznak előleges kezelés, mint például pörkölés, nem válik szükségessé. Az eljárás egyik kiviteli módja, akár van­nak jelen redukáló anyagok és tellurium, akár nem, abban áll, hogy a porított érce­ket egyidejűleg valamely cianidoldatta], pl. káliumcianid-oldattal, egy oldható perszul­fáttal, pl. nátrium- vagy ammoniumperszul­fáttal és jóddal, vagy egy oldható jódvegyü­lettel. pl. káliumjodiddal kezeljük. A kívánt eredmény eléréséhez nem szabad, hogy az oldat lényegesen savanyú legyen, ellenben gyöngén savanyú oldat megfelel. Az utóbbi oldatot lényegileg nem-savanyú oldatnak nevezzük. A oldat erőssége bizonyos mér­tékig a kezelt érc minőségétől függ, minél­fogva azt előleges próbákkal kell megál­lapítani. Egyes gyakorlati esetekben a következő arányokat találtuk megfelelőknek: 1 kg. ciankálium 0.5 kg. jódkálium 3 kg. nátriumperszulfát és 0.5 kg. mész vagy szóda, mindezeket föloldva 2000 kg. vízben. Az így nyert oldatból két súlyrész alkalmazta­tik egy súlyrész érchez. Ugyanazon oldat ismételten használható, ha annak cianid és nátrium perszulfát tartalmát pótoljuk, több t káliumjodid hozzáadása azonban nem szük­séges, kivéve a mechanikai veszteség pót­lását, miután a perszulfát újra regene­rálja a jódot. Egy-egy művelet befejezése után célszerű a folyadékot ismert módon cinkforgácson átbocsátani, hogy az abban foglalt értékes anyagok kivonassanak. A találmánybeli eljárás egy másik kivi­teli módja, amely a tartalmazott nemesfémek oldására alkalmas, akár vannak jelen redu­káló anyagok és tellurium, akár nem, abban áll, hogy a porított ércet egyidejűleg egy cianid-oldattal, mint például ciankáliummal, jóddal vagy egy oldható jodiddal, mint pél­dául jódkáliummal és ozónnal vagy ozo­nizált levegővel kezeljük. A gyakorlatban bizonyos ércek kezelésénél a következő ará­nyokat találtuk megfelelőknek: 1 kg. ciankalium V2 kg. jódkálium és Vs kg. mész vagy szóda föloldva 2000 kg. vízben. Az így nyert ol-

Next

/
Thumbnails
Contents