46964. lajstromszámú szabadalom • Újítás írógépeken

Megjelent ll>09. évi november lio lO-én. MAGY. SZABADALMI 1 KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46964. szám. IX/e. OSZTÁLY. Újítás írógépeken. SUMNER Dü BELLE KÁROLY GYORSÍRÓ WILLIAMSPORTBAN. A bejelentés napja 1908 november hó 19-ike. Jelen találmány tárgya oly önműködő szerkezet, mely az írógép kocsiját mindig a kezdőhelyzetbe viszi vissza, ha egy sor vagy annak egy része be van fejezve, mimellett a papírhenger is tovább kapcsolódik úgy, hogy a papir a legközelebbi sornak meg­felelő helyzetbe áll be. A mellékelt rajzon az 1. ábra az írógép ismeretes részeinek és az önműködő mozgató szerkezetnek elül­nézetét az la. ábra az 1. ábra egy részét nagyobb léptékben rajzolva részben metszetben mu­tatja, a 2. ábra a kocsi visszavezetésére szolgáló szerkezet billentyűjének oldalnézetét a 3. és 4. ábra pedig a szerkezet egyes részeinek alaprajzát mutatja, míg az 5. ábra a 4. ábra részleges metszete. Az (1) állványra szerelt írógép (2) papír­hengerének (3) tengelye a • kocsi (4) csap­ágyaiban nyugszik. A (3) tengely (6) meg­hosszabbítása egy szorosan a (4) csapágy mellett fekvő (5) fogaskereket (1. és la. ábra) hord és ezen kerék mellé a (11) agy van forgathatóan a tengelyre tolva, mely agy a (13) fogazott szegmenssé kiképezett és (12') furattal ellátott (12) karba megy át. Továbbá a (3) tengely (6) meghosszabbításán egy másik (8) agy tolható el, melynek (9) karja a (12) kar (12') furatában vezetett (10) fogat hordhatja. A (6) tengelytoldat külső végére a (7) kézikerék van erősítve. A (13) fogazott szegmenssel a (14) szeg" i mens (la. és 4. ábra) kapcsolódik, mely a gépállványba erősített (15) csap körül forog­hat. A (15) csapra egy (16) tekercsrúgó van tolva, mely a (14) szegmenset helyén tartani törekszik. A (14) szegmensnek egy (17) karja van, mely a (18) rúddal áll csuklós kapcso­latban ; a (18) rúd szabad végének pályá­jában az állványra erősített (19) ütköző (1. ábra) fekszik. A (18) rúd a (20) tartóban (la. és 4. ábra) csúszik és a (22') furatokkal ellátott (21) hüvelyt hordja, melyhez a (18) rúddal párhuzamos és ennél hosszabb (23) rúd van erősítve. A (23) rúd szabad végé­nek pályálya szintén a (19) ütközőhöz vezet. A (21) hüvely (22) furataiba a (24) rúd­nak (la., 4. és 5. ábra) (25) horoggá kiké­pezett (26) vége akasztható, mimellett a rúd (25) horga a (18) rúd (27) hasítékával kapcsolódik és ezáltal a (18) rúd elfordulá­sát megakadályozza. A (18) rúd és a (21) hüvely, illetve az utóbbihoz erősítet (23) rúd kölcsönös elmozdulása azonban lehe­tővé van téve úgy. hogy midőn a (19

Next

/
Thumbnails
Contents