46285. lajstromszámú szabadalom • Berendezés lőfegyverek detonációjának csökkentésére

Megjelent 1909. évi augusztus Jtió 25-én-MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46285. szám. XIX/a. OSZTÁLY. Berendezés lőfegyverek detonációjának csökkentésére. MAXIM SI LE NT FIREARMS COMPANY CÉG NEW-YORKBAN. Pótszabadalom a 45921. sz. szabadalomhoz. A bejelentés napja 19G8 november kió 30-ika A jelen találmány javítása a 45921. számú szabadalomban leírt, lőfegyverek detonáció­jának csökkentésére szolgáló berendezésnek, melynél a lövedéket követő gázok egy al­kalmas kamrában forgó vagy örvénylő moz­gásra kényszeríttetnek. Ezen berendezés hu­zamosabb kipróbálásánál kitűnt, hogy a lö­vedéket követő gázoknak a kamrában való csekély divergenciájánál fogva a lövedék mögött még a kamrából való kilépése után is van egy oly gázmag, melynek energiája a halkító berendezésben nem csökkentetett s ennélfogva zajt okoz, noha mindenesetre jóval gyengébbet, mint a halkító nélkül eszközölt lövés dörrenése. A jelen talál­mánynak célja az ilyen változatlan ener­giájú gázmag kilépésének megakadályozása, ami azáltal éretik el, hogy a lövedéket kö­vető gázok a kamrában hatékonyabban té­ríttetnek el eredeti irányukból. A kísérle­tek szerint e cél különböző szerkezetekkel érhető el, melyek közül az alábbiakban a legcélszerűebbek, vagyis a legolcsóbbak és legkönnyebbek iratnak le. A javítás egyik alakja lehetővé teszi továbbá a halkítónak vadászfegyverre való alkalmazását is. A csatolt rajzokon 1. ábra a javított haíkítóval fölszerelt va­dászfegyver oldalnézete; 2. ábra a javított halkító egy foganatosí­tási alakjának s a fegyvercsőnek centrális hosszmetszete; 3. ábra homloknézetben és vízszintes met­szetben ábrázolja a 2. ábra szerinti halkító egy kamráját; 4. és 5. ábrák egy másik foganatosítási alak metszete és részletei; 6. ábra egy harmadik foganatosítási alak hosszmetszete, a 7. ábra pedig a megfelelő kamrafal nézete. A rajzon ugyan a halkító puskára szerel­ten van föltüntetve, de természetesen más lőfegyverre vagy ágyúra is alkalmazható. A kamrák száma a rajzon föltüntetett meny­nyiségtől tetszés szerint eltérhet, anélkül, hogy ez a találmány lényegét érintené. A 2. és 3. ábrák szerint az (a) puskacsöre alkalmas módon, pl. csavarmenetek révén, a megfelelő hosszúságú, célszerűen körke­resztmetszetű (d) hüvely van fölerósítrve. mely a gázok energiáját fölemésztő egyes (e) rekeszek vagy elosztók összetartására szolgál. Az egyes rekeszek csak úgy, mint a törzsszabadalom 2. ábrája kapcsán leírt szerkezetnél, a fegyvercsőből kiáramló gá­zokat a hüvely tengelye körül forgómoz­gásra kényszerítik. De míg a törzsszabada­lomban leírt szerkezetnél az egyes elosztók

Next

/
Thumbnails
Contents