46076. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas kerék

Megjelent 1909. évi augusztus hó 9-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 46076. szám. XX/c- OSZTÁLY. Rugalmas kerék. OVERMAN MAX CYRUS MÉRNÖK NEW-YORKBAN. A bejelentés napja 1908 december hó 24-ike. len találmány tárgya mindenfajta jármű­\«»ez, különösenerőjárművekhez valórugal­r® kerék, mely ép oly rugalmas, mint a j M iumatikkal abroncsolt kerék, de emellett £.nek hátrányait nélkülözi. ;A mellékelt rajzon a találmány tárgya Éíldakép vett foganatosítási alakjában van Jltüntetve és pedig az 1. 'ábra a kerék nézetét, részben metsze­tét, a JH' 2. ábra a kerékagyon, küllőn és kerék­íoszorún át vett metszete és a 3. ábra részletrajzokat mutat be. ; A jelen találmány értelmében előállított ! rugalmas kerék teleszkopcsövekből alkotott kerékküllőkkel bír, melyek a (17) kerék­agyat a (19) kerékkoszorúval kötik össze. Mindegyik kerékküllő egy csőpárból áll, mely csövek teleszkopszerüen eltolhatóan egymáson fekszenek és melyeknek szabad végei az aggyal illetve a kerékkoszorúval akkép vannak csuklósan összekötve, hogy a kerékküllőknek a kerék síkjában, de nem hozzá keresztirányban való bizonyos moz­gása lehetséges. A kerékküllőknek az agy­gyal összekötött csövei végükön a (6) ösz­szekötő részekkel vannak ellátva, a kerék­koszorúval összekötött csővégeken pedig a (7) összekötő részek vannak elrendezve. Minden (7) összekötő rész a kerékkoszo­rún megerősített (8) lemez csapágyszemé­nek fölvételére vájattal van ellátva. A (9) csap a (8) lemez csapágyszemén át végei­vel a (7) összekötő rész (5) furataiba nyú­lik, ami által a (8) lemeznek a (7) összekötő résszel való csuklós összeköttetése létesít­tetik. A (7) összekötő rész a kerékkoszoru­hoz közel .fekvő, az (5) fúratokat födő cső végébe van becsavarolva, ami által a (9) csap helyzetében tökéletesen biztosíttatik. A (6) összekötő részek alul csőalakú résszel vannak ellátva, mely a kerékküllő­nek az aggyal szemben fekvő cső végébe van becsavarolva és fölül ékalakú részben végződik, mely ék az agy peremei közé nyúlik. Az ékalakú részek a kerékagy irá­nyában szűkülnek (1. ábra). Az agy (16) peremei között a küllők egymástól való tá­volságának megfelelő távolságokban (22) csövek vannak megerősítve, míg a (22) csövek és az agy (16) peremei közé a (23) csavaranyák által rögzített (11) csavarorsók nyúlnak. A (22) csövek a kerékagyat a ke­rékküllőickel összekötő (6) részek (24) fúra­taiban vannak ágyazva, miáltal a (6) össze­kötő részeknek a kerékküllőkkel való csuk­lós összeköttetését érjük el. A kerékküllő belső (2) csövében gyűrű-

Next

/
Thumbnails
Contents