45941. lajstromszámú szabadalom • Olajtisztító

Megjelent 1909. évi július lió 31-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI wSS HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 45941. szám xi/c. OSZTÁLY. Olaj tisztító. STERNLICHT S. ÉS TÁRSAI CÉG LOSONCZON. A bejelentés napja 1908 szeptember hó 9-ike. Jelen találmány tárgya használt gépolaj- | nak tisztítására szolgáló készülék, mely tömör elrendezés mellett jó hatásfok által tűnik ki. Az olajtisztító, melynek egy példaképeili foganatosítási alakja a csatolt rajzban füg­gélyes metszetben és alaprajzban van föl­tüntetve, az (f) lábakon nyugvó (A) tartály­ból, az ebben elrendezett (G) utószűrőből és a (D) vízelválasztóból s az (A) tartályt lefödő (B) előszűrőből áll. A (B) előszűrő­ben a fenéktől kellő távolságban elrendezett, (sl) és (s2) Iyukgatott vendégfénekek közé helyezett (pl) tisztítógyapotréteg és (fl) nemezbetét szolgálnak a tisztátlan olajnak első szűrésére. A (B) előszűrő fenekére az alul nyitott, fönt az előszűrő feneke által elzárt (C) bő cső, tömlő vagy hasonló van megerősítve; e tömlőn belül van elrendezve az előszűrt olajnak az előszűrőből a víz­elválasztóba való vezetésére szolgáló, fönt és lent nyitott (r) cső. A (C) tömlő és (r) cső a (D) vízelválasztóba merülnek, mely a szennyvíz elvezetésére a kellő magasságban elrendezett (rl) kifolyatóval van ellátva. Az (f2) lábakon álló (D) vízelválasztóba a (C) tömlőn belül egy U-alakú cső egyik szára nyúlik, mely fönt nyitott, alul pedig a víz­elválasztó fenekén keresztül hatolva, az (U) cső másik szárával közlekedik, mely a (D) vízelválasztón kívül nyúlik fölfelé s a (D) vízelválasztó mellett elrendezett utószűrő fölött nyíló (r2) kifolyatóban végződik. Az (f3) lábakon nyugvó, fönt nyitott, alul töl­csérfenékkel bíró (G) utószűrőben az (s3) és (s4) Iyukgatott vendégfenekek között el­rendezett (f4) nemezréteg, (p2) tisztító gyapot­réteg és (f5) nemezréteg szolgálnak az olaj újból való szűrésére. Az (A) tartály fenekén összegyűlő tisztított olaj a folyadékállás­mutatóval ellátott (i) csapon keresztül csa­polható le. A vízelválasztóból az (rl) ki­folyatón át távozó szennyvíz az (A) tartály oldalán elrendezett (e) edényben fogható föl. A készülék működése a következő : A (B) előszűrőbe töltött tisztátalan olaj az előszűrő rétegein keresztülhatolva, annak fenekén gyül össze s az (r) csövön át a vízzel töl­tött (D) vízelválasztóba folyik, melyben a (C) tömlőn belül fölemelkedik mindaddig, amíg az (ti) cső belső szárának szintjét el nem érte, mikor is az (U) csőbe csorog s annak másik szárában fölemelkedve, a (G) utó­szűrőre folyik. Az utószűrőn az olaj újból megszűretik s az (A) tartály fenekén gyül össze, ahonnan az (i) csap segélyével le­csapolható. Az olajjal elegyedett víz nagyobb fajsúlyánál fogva a vízelválasztóban a (C)

Next

/
Thumbnails
Contents