45322. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolás villamos kocsivilágításhoz ugyanazon vonatnak más, áramszedővel vagy áramforrással ellátott kocsijaira

Megjelent 1909. évi május üó 29-ón MAGY. SZABADALMI KI 11 HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 45322. szám. V/g/2. OSZTÁLY­Kapcsolás villamos kocsivilágításhoz ugyanazon vonatnak más, áramszedővel !í? vagy áramforrással ellátott kocsijairól. MAGYAR SIEMENS-SCHUCKERT-MÜVEK VILLAMOSSÁGI R.-T CÉG BUDAPESTEN. Pótszabadalom a 41246. sz. törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja 1908 szeptember hó 1-je A 41246. számú törzsszabadalmi leírásban egy oly kapcsolás van ismertetve, mely a különböző áramforrásoknak parallelkapcso­lását fölöslegessé teszi, kettős vezetéknek az összes kocsikon való alkalmazása által, olyan- vonatnál, melyen a kocsik egy részét más, áramszedővel vagy pedig áramforrás­sal ellátott kocsi látja el világító vagy fűtő árammal. A jelen találmány ezen kapcsolásnak egyszerűsítésére vonatkozik úa;y, hogy csak az áramszedőkkel vagy áramforrással nem bíró kocsin (pót-, illetőleg vontatott kocsi­kon) van 2 segéd vezeték az egész kocsin át egymással párhuzamosan, egymás mellett fekvő kapcsolókhoz vezetve, míg a többi kocsin az áramszedővel vagy áramforrással ellátott vezeték olyan csatlakozóhoz van kapcsolva, mely a kocsiról nézve a közép­vonaltól mindig ugyanazon oldalra esik és mely az éppen szemben fekvő kapcsolóféllel kapcsolókábel segélyével van összekötve. A rajz 2 kiviteli példát mutat be egy 3 kocsiból álló vonat részére. (1, 2) a motorkocsik, melyek (3, 4) áram­szedőkkél és (3, 6) világító transzformáto­rokkal vannak ellátva és (7) a vontatott kocsi. A motorkocsikban (32, 33), a vonta­tott kocsikban a (34, 35) vezeték van alkal­mazva. Ezen vezetékekre a (36, 37, 38) kap­csolók segélyével a (39, 40, 41) lámpacso­portok kapcsolhatók. A (37) kapcsoló átkap­csolónak van kiképezve úgy, hogy a (40) lámpacsoportot úgy a (34) és (33) vezetéken át a (6) transzformátorból, mint a (35, 32) vezetéken át az (5) transzformátorból lehet táplálni. Nyilvánvaló, hogy a transzformáto­rok parallelkapcsolása nem fordulhat elő a kapcsolók egyik állásánál sem, sem az egyik kocsinak megfordítása után, sem más vonat­összetételnél. A pótkocsi világításánál egyszerűen el­kerülhető, hogy az összes lámpák kialudja­nak, ha a fölső vezeték egy áramnélküli szakaszon halad át. E célból elegendő, ha a (7) pótkocsiban 2 lámpacsoportot alkalma­zunk, melyek egyike csak a (35) vezetékre, másika csak a (34) vezetékre kapcsolható. Hogy ezen előny minden kocsi részére biztosítható legyen, az áramszedővel ellátott (1, 2) kocsin a (32, 33) vezetékek mellett egy-egy (42, 43), illetve (44, 45) részekből álló segédvezeték kapcsolandó két további, a többi kocsi kapcsolóival szemben fekvő

Next

/
Thumbnails
Contents