45290. lajstromszámú szabadalom • Berendezés mezőgazdasági termékek szárítására

Megjelent 1909. évi május lió 28-án. MAGY. KIR. SZABADALMI jBS HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 45290. szám, X/a. OSZTÁLY. Berendezés mezőgazdasági termékek szárítására. DR G0TTSCH0 LUCIÁN MAGÁNMÉRNÖK BERLINBEN. A bejelentés napja 1907 január hó 25-ike. Jelen találmány tárgya mezőgazdasági termékeknek forró levegővel való szárítá­sára szolgáló berendezés, mely több eme­lettel és közvetlenül hozzáépített kemen­cével bír. A tűzhíd mögött a fűtő gázok széttosztására egy függélyesen fölfelé ha­ladó akna van elrendezve, mely úgy a szá­rítókamarákkal, mint a külső levegővel is szabályozható fölnyílások útján több helyen közlekedik. A találmány tárgyának egyik előnyÖB ki­viteli alakjánál az elosztóakna a fűtőgá­zok és levegő keverékét két szárítóba jut­tatja melyek között az akna fekszik és a melyek közül az egyik előszárításra, a má­sik pedig utószárításra szolgál. Ezen berendezéssel elérjük, hogy a szá­rítandó anyag a második szárítóba való be­lépése alkalmával is teljesen friss és hasz­nálatlan forró levegővel jön érintkezésbe. A mellékelt rajz a találmány tárgyának foganatosításait tünteti föl; az 1. ábra a berendezéshez tartozó kemence hosszmetszete, a 2. ábra egy kis teljesítő képességű ké­szülék alaprajza, a 8. ábra egy nagy teljesítő képességű ké­szülék alaprajza, a 4. ábra a 2. ábra szerinti, kis teljesítő képességű készülék elölnézete, a szárító készülék mellső falának elhagyásával. 5. ábra a 3. ábra szerinti nagy teljesítő képességű készülék elölnézete, míg a 6. ábra ugyancsak ez utóbbinak oldalné­zete, a szárító oldalfalának elhagyásával. Az ábrákban (e) a tüzgázak bebocsátá­sára szolgáló, szabályozható nyílás, (1) lég­elzáró ajtó, (r) kavarószerkezet, (a) hamu­nyílás, (d) a szárítóhenger, (t) szárítóké­szülék, (o) kemence, (s) csiga, (v) kiszívó, (f) tüzelési hely, (b) kémény, (x) fűtőakna, (z) a szárítóhenger közötti terelőfal. Az 1. 3., 5., és 6. ábrák szerinti, rendkí­vül előnyös kiviteli alaknak közelebbi le­írását a következőkben adjuk: A forró levegővel (tűzgázzal) történő köz­vetlen fűtést eszközlő (o) kemence (x) fűtő­aknával (b) kéménnyel és különböző sza­bályozó készülékekkel illetve (1) légzáró­ajtókkal bír, amelyek a kemence berende­zésbe belépő levegőnek és az (o) kemence (x) fűtőaknájából a (t) szárítókészülékbe áramló forró levegőnek szabályozására szol­gálnak. A (t) szárító két szakaszból áll, melyek a kemence jobb és bal oldalán vannak el­helyezve. Az egyik osztály előszárító, a másik utószárító gyanánt szolgál, A szárító

Next

/
Thumbnails
Contents