44682. lajstromszámú szabadalom • Javítások vasúti jelzőlámpásokon

Megjelent 1909. évi március hó 24-én. MAGY. KIR. SZABADALMI J&H HIVATAL SZABADALMI LKTRÁS 44682. szám. V/a/2. OSZTÁLY­Javítások vasúti jelző lámpásokon. LUGOSSI IGNÁC BÁDOGOSMESTER BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1908 július hó 9-ike. Jelen találmány tárgya vasúti jelző lám­pásokon eszközölt javítások, melyek egy­részt a jelző üveglapnak elrendezésére, illetőleg behelyezése és kiiktatási módjára, másrészt a reflektornak egy helytálló és egy mozgatható részből való kiképzésére és e két rész között a szabad légáramlást le­hetővé tevő tér elrendezésére vonatkoznak. Ezek a javítások első sorban azt célozzák, hogy a lámpa kezelését egyszerűsítsük, másrészt pedig, hogy fényerejét fokozzuk. Az eddigi jelző lámpásoknál ugyanis a jelző üveg egyszerűen a lámpa homlokolda­lán lévő keretbe volt helyezve és innen a jelzés váltásánál a lámpa hátsó oldalán el­rendezett táskába helyeztetett. Ez az eljá­rás azonban a vasúti szolgálatban még min­dig elég hosszadalmas és így hátrányos, amit találmányom értelmében úgy küszö­bölünk ki, hogy a lámpás ajtajához két részű csuklós lemezt erősítünk, melynek egyik részébe a befoglalt jelző üveglap van befogva. A jelző üveglapnak esetleg szükségelt ki­iktatása esetén az üveglapot elforgatjuk és a foglalaton lévő fülével egy a kürtőn el­rendezett kampóba akasztjuk. A reflektornak két részből való kiképzése és ezen két rész között szabad tér megha­gyása által azt az előnyt érjük el, hogy a lámpa belső alkatrészei könnyebben hozzá­férhetőkké válnak, amennyiben a tartály kiemelésénél nem szükséges a reflektor hátsó részét is kiszerelni. A találmánybeli lámpás az előzőkben föl­sorolt újításokon kívül az ismeretes lárapa­hengerüv'eg tártaléktáskákkal és a lámpa beakasztására való kampóval van felsze­relve, mi mellett a lámpatok belsejében föl­szálló égéstermékek hatásos elvezetését a kürtő, sajátságos kiképzése eredményezi, valamint gondoskodva van arról is, hogy a belső üveglap belső oldala hűtessék. A mellékelt rajzon ezen javításokkal föl­szerelt vasúti jelző lámpást példaképen vett foganatosítási alakjában az 1. ábrán elölnézetben, a 2. ábrán pedig fölülnézetben tüntettük föl, ahol is az ajtó és a mozgatható reflek­torrész nyitva vannak; a 3. ábrán a lámpás függélyes keresztmet­szetét, a 4. ábrán pedig az 1. ábrához tartozó részletrajzot tüntettünk föl, a részek más állásánál. A hátlapján a föltűzésre alkalmas (1) kampóval ellátott (2) lámpatok csukló körül kinyitható (3) ajtajára a szokásos színes (4)

Next

/
Thumbnails
Contents