42809. lajstromszámú szabadalom • 180 fok alatt ékelt forgattyúkkal bíró kompoudgőzgép

Megjelent 1908. evi szeptember lió 14-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI jBb HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 42809. szám. V/d/l. OSZTÁLY. 180° alatt ékelt forgattyúkkal biró kompoundgőzgép. LENTZ HUGÓ MÉRNÖK BERLINBEN ÉS BELLENS CHARLES MÉRNÖK NEUILLY-SUR-SEINEBEN. A bejelentés napja 1907 szeptember hó 20-ika. Jelen találmány tárgya oly compound- , gőzgép, melynél az alacsony nyomású és magas nyomású hengerek forgattyúi 180° alatt vannak ékelve. A találmány, mely kü­nösen mozdonyokra alkalmas, abban áll, hogy a magas nyomású henger kibocsátó szerve olyképen van a magas és alacsony nyomású hengerek összekötő csatornájában elrendezve, hogy egyúttal az alacsony nyo- • mású henger bebocsátó szerve gyanánt szol­gál. Ezáltal a gőzelosztó részek számának csökkentését és a géphenger öntvénye szer­kezetének egyszerűsítését érjük el. A csatolt rajzon a találmány szerinti com­pound-gőzgép két foganatosítási alakja van ábrázolva oly két különböző szelepelrende­zéssel, mint amilyenek gőzmozdonyokon hasz­nálatosak. 1. ábra a compound-gőzgép egyik foga­natosítási alakját tünteti föl, még pedig a mozdony egyik oldalán elrendezett géptok függélyes keresztmetszetében, míg a 2. ábra az 1. ábra szelepszekrényének vízszintes keresztmetszete, j 3. ábra a compound-gőzgép másik fogana­tosítási alakja a 4. ábra A—B vonala sze­rinti függélyes keresztmetszetben, , 4. ábra vízszintes keresztmetszet a 3. ábra C—D vonala szerint. A compound-gőzgép 1. és 2. ábrákban föltüntetett foganatosítási alakjánál (a) a magas nyomású, (b) pedig az alacsony nyo­mású henger. A magas nyomású henger (c) és (d) bebocsátó szelepei az (e) szeleptok­ban, melybe az (f) gőzvezeték nyílik, úgy • vannak elrendezve, hogy közlekednek az (a) magas nyomású henger megfelelő (m és n) csatornáival. A (g és h) szelepek egyidejű­leg kibocsátó szelepek az (a) magas nyomású henger és bebocsátó szelepek a (b) alacsony nyomású henger számára. Az alacsony nyo­mású henger (i és j) kibocsátó szelepei úgy vannak a gép tokjában elrendezve, hogy a mozdony kéményéhez vezető (k) kipuffogó csatornával közlekedjenek. Az ábrázolt szelepelrendezésnél a gőz elosztása az egyik oldalon úgy megy végbe, hogy a gőz az (f) gőzvezetékből az (e) sze­lepházba és innen a (c) szelepen és (m) csatornán ömlik a berajzolt nyíl irányában j az (a) magas nyomású hengerbe. A leg­közelebbi dugattyúlöketnél a (c) szelep zárva van, úgy hogy a gőz az (a) magas nyomású hengerből a (g) szelepen és (o) csatornán át

Next

/
Thumbnails
Contents