42213. lajstromszámú szabadalom • Aluminiumelektrolyt kondenzátor

Megjelent 1908. évi junins lió 20-án. MAGY. SZABADALMI KIH. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 42213. szám, vil/g. OSZTÁLY. Alumínium elektrolytkondenzátor. SOCIÉTÉ GENERALE DES GONDÉNSATEURS ELECTR1QUES CÉG FRIBOURGBAN. A bejelentés napja 1907 október hó 9-ike. Aluminiumelektródáknak egyenárammal anódákká való megfelelő formálásával el­érhetjük, hogy aluminiumelektrolytcellák "mint kondenzátorok kezdetben igen nagy hatásfokot adnak. Váltakozó árammal való, hosszabban tartó üzemnél azonban a vesz­teségek folyton növekszenek, míg az alu­miniumkondenzátor oly állapotba jut, hogy csak oly hatásfokkal dolgozik, mintha csak az üzemf váltakozó árammal formáltatott volna. A veszteségek növekedtével azonban egyúttal a dyelektrikum gyanánt szolgáló aluminiumoxydrétegnek áttörés ellen való szilárdsága is folyton csökken. Az ily alu­míniumból készült elektrolytcelláknak mű­szaki célok számára szolgáló kondenzátorok gyanánt való közvetlen alkalmazása tehát a nagy energiaveszteségek miatt ki van zárva. Jelen találmány tárgya segélyével elér­jük, hogy az alumiuiumból való elektro­lytokkal bíró kondenzátor folytonos üzemnél is ugyanoly jó hatásfokkal dolgozik, mint a milyent az egyenárammal való alkalmas formálás után kezdetben fölmutat. A mellékelt rajzon a találmány tárgyának több foganatosítási alakját sémásan tün­tettük föl. Az alumíniumból készült, a jelen esetben bevonatokat képező két (El, E2) elektróda (1. ábra), megfelelő elektrolytbe van merítve és a (W) váltakozó áramvezetékhez van kapcsolva úgy, hogy kondenzátor gyanánt működik. Az egyenáram a (B) áramforrás­ból vétetik és pozitív pólusa a két kis (U) áramirányítón át az aluminiumlemezek (El, E2) csoportjaihoz kapcsoltatik, míg az egyen­áramú áramforrás negativ sarka közvetle­nül a (K) segédelektródával van összekötve,, melynek kis fölülete az aluminiumcellák elektrolytjébe merül. A két kis (U) áram­irányító cella (elektromos szelep) a két (El, E2) kondenzátorbevonat között a rövid zárlatot meggátolja és az áramnak az (El,. E2) elektródákhoz való áramlását az egyen­áramú áramforrás pozitív pólusából kiindu­lólag megengedi, ellenkező irányban azon­ban meggátolja. Ezáltal elérjük, hogy az anódokat képező aluminiumlemezekhez állandóan egyenáram áramlik, ami által az aluminiumoxydréteg­formálása a váltakozó árammal való üzem­nél is fentartatik úgy, hogy a formálás által elért legnagyobb hatásfok a folytonos­üzemben fentartatik. Oly esetekben, amikor nagyobb feszült

Next

/
Thumbnails
Contents