42070. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kénesős feszűltséghőmérők előállítására

Megjelent 1908. évi május hó 3Q-án. MAGY SZABADALMI KIft. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 42070. szám. VII/<i. OSZTÁLY Eljárás kénesős feszültséghőmérők előállítására. STEINLE & HARTUNG CÉG QUEDLINBURGBAN. A bejelentés napja 1907 junius hó 19-ike. Elsőbbsége 1905 május 20-ával kezdődik. A csatolt rajz 1. ábráján oly kénesőtar­tály és 3. ábráján oly kapillariscső-kapcso­lás látható, minőt a kénesős feszültséghő­mérőknél eddig alkalmazni szoktak. Eme hőmérőknél a (b) kénesőtartály a (c) kapilláriscsővel hosszanti hegesztési var­rat segélyével van kapcsolva, a kéneső­tartály pedig a (p) dugó segélyével van el­zárva. Ép így hosszanti hegesztési varratokat alkalmaztak a kapilláriscsövek kapcsolására is, amennyiben a két egymással kapcsolandó kapilláris csövet egy-egy kapcsoló csavar­karmantyúval látták el, a két kapilláris cső­szakaszt pedig köralakú (s, s) tömítőlemez használata mellett egymásba csavarták. A kapcsoló csavarkarniantyúkat a kapilláris csővel esetleg hegesztés helyett forrasztás útján is kapcsolták. Az ekként előállított hőmérőknél az úgy­nevezett ülepedés lépett föl. Használatnál bizonyos idő multával a hőmérő helytelenül mutatott, amennyiben a kéneső egy része a hegesztési varratokon át elvész és így a hőmérő adatai túlságosan alacsonyakká lesznek. Ez a hátrány nem lép föl mindig azonnal, néha csak hosszabb idő multán válik érezhetővé, de tapasztalatok szerint eddig egyáltalában nem volt elkerülhető. Ugyanez a hátrány lép föl a 8. ábrán lát­ható csavarkötésnél is. Bár a hőmérőt hosszadalmas, időtrabló és költséges módon újra be is lehet állítani, soha sem vagyunk biztosak arról, hogy a hőmérő tényleg tel­jesen megbízhatóan mutat, mert az előbb jelzett hátrány bármikor ismét fölléphet. Találmányunk tárgya már most oly eljárás kénesős feszültséghőmérők előállítására, melyre az jellemző, hogy úgy a kéneső­tartályt, mint a kapilláris távolba vezetést egyes fémdarabokból az elektromos ellenállás fölhasználásával tompán hegesztjük'össze. Bár hegesztendő részeknek az ellenállás fölhasználásával történő hegesztése ismere­tes, ennek az eljárásnak kénesős feszültség­hőmérők előállításánál való alkalmazása sok tekintetben rendkívül előnyös. Eddig kén­esős feszültséghőmérőknél az elektromos hegesztést alkalmazhatónak nem vélték, mert azt hitték, hogy hosszú hegesztési varratok szükségesek. Találmányunknak az az alapgondolata, hogy az elektromos ellenállás elvének föl­használásával előállított rövid hegesztések teljesen tömítettek és a kéneső elszállását biztosan meggátolják és ezért nemcsak tel­jesen megfelelőek, hanem az eddig elkerül­hetlen hátrányok megszüntetésére is alkal­masak.

Next

/
Thumbnails
Contents