42070. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kénesős feszűltséghőmérők előállítására

Eltekintve, hogy az ekként előállított mű­szerek pontosabbak, azok gyártása is egy­szerűbb, amennyiben a hegesztendő darabok •előkészítése gépmunkával történhetik, míg eddig erre kézimunka volt szükséges, ezen­kívül az egész hőmérő maga is egyszerűbb és könnyebb. A csatolt rajzon a 2. ábrán a találmány szerint előállított hőmérő és a kapilláris cső kapcsolására szolgáló toldat, a 4. ábrán pedig a kapilláris cső kapcsolási módja látható. A (b) kénesőtartályt az (s, s) hegesztési helyen elektromos úton tompán összehegeszt­jük, miután a tartály két részének kereszt­metszetét a hegesztés helyén egyenlővé tettük. A rajzon látható ki vastagodás a hegesztésnél alkalmazott duzzasztás követ­kezménye. Hegesztés előtt a hegesztési helyek inkább ki vannak élesítve. Hasonló módon van a (c) kapilláris cső is egyes szakaszokból összeállítva (1. a 2. és 4. ábrát.) Az (s, s) hegesztési síkok nem merőlegesek a csőtengelyre, az egyes részeket tompán egymáshoz szorítjuk és azután egymással elektromos hegesztés útján kapcsoljuk. Hogy ezenközben a kapilláris cső furata el ne tömődjék, elégséges, ha azt csak némileg kiöblösítjük. A 2. és 4. ábrán látható hosszmetszetből kitűnik, hogy a kéneső el nem szállhat, ezenkívül a kapilláris csőben sem halmo­zódhatnak föl egyes helyeken nagyobb kén­est tömegek, mint az eddigi hőmérőknél. (1. a 3. ábrát.) SZABADALMI IGÉNY. Eljárás kénesős feszültség hőmérők előállí­tására, azáltal jellemezve*, hogy úgy a (b) kénesőtartályt, mint a kapilláris (c) távolbavezetést egyes fémdarabokból, az ellenállás elvének alapján elektromos úton forrasztjuk össze egymással. (1 rajzlap melléklettel.; -ALUU R€S2VÉNVTAA8AaÁa "'(WWW 8UDAFeST8n

Next

/
Thumbnails
Contents