42043. lajstromszámú szabadalom • Készülék üvegfúvómunkák végzésére

Megjelent 1908. évi május hó 29-én. ^ MAGY. ^ KIK. SZABADALMI Bgj ff i HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 42048. szám. XVII/e. OSZTÁLY. Készülék üvegfúvómunkák végzésére. BORNKESSEL PÁL GYÁROS MELLENBACHBAN. A bejelentés napja 1907 október hó 26-ika. Jelen találmány egyik oldalukon zárt üvegcsövek, illetve üvegcsövek fenekének, preparatum-üvegeknek, fioláknak és hason­lóknak előállítására szolgáló készülékre vo­natkozik. A találmány értelmében időt, anyagot és fűtőgázt takarítunk meg, mimellett a talál­mány értelmében készült fenekek nagyobb tartóssággal bírnak. A találmány tárgyát képező készülék használatánál az említett üvegárúk készí­tése sokkal gyorsabb és egyszerűbb és a zárócsap képződését elkerüljük, mely bár kis mértékben, de mégis anyagveszteséget jelent. A találmány tárgyát képező készüléknél az (a) üvegcsőnek a fenék képezése céljá­ból való hevítése nem azáltal történik, hogy a csövet, mint eddigelé egy lángkúp fölött forgatjuk, hanem némileg egy gyűrűalakú lángéi által, mely az üvegcsövet egy egész rövid, csak néhány mm. hosszú darabon, azonban a cső egész kerületén egyidejűleg és egyenletesen hevíti. Ezen lángélt azáltal állítjuk elő, hogy az eddigelé egyetlen Bzé­les és nagy láng helyett több, igen finom, kis szúrólángot állítunk elő egy körben úgy, hogy ezen lángok némileg egy vékony láng­síkot képeznek. A mellékelt rajz 1. ábrája a lángok egy ily elrendezését mutatja. A föltüntetett elrendezésnél a lángok a megmunkálandó üvegcsövek nagyobb vagy kisebb átmérőjéhez képest sugárirányban beállíthatók. Ezt a beállíthatóságot az teszi lehetővé, hogy az egyes (b) lángzócsövek egy közös íven állítócsavarok segélyével sugárirányban eltolhatóan vannak rögzítve. Az 1. ábrán föltüntetett kiviteli alaknál az ív nem képez teljes kört, hogy a csöve­ket fölülről könnyebben vezethessük be a lángsíkba. A lángzókat azonban egy zárt gyűrűn is elrendezhetjük és ily módon egy zárt Iánggyűrűt képezhetünk. A lángok száma változhatik, azonban legalább három láng alkalmazandó együttesen, mert csak ezen esetben lehet a szúrólángok köralakú elrendezéséről szó. Jobb azonban háromnál több lángot alkalmazni. A vékony lángéi az üvegcsövet lassú for­gatás mellett egy kis darabon és pedig az összes oldalakon egyidejűleg és egyenlete­sen hevíti, miáltal az üveg csak ezen rövid darabon lágyul meg, illetve lesz folyé­konnyá. E mellett a két csővég szétolvad és azonnal minden hulladék nélkül összeolvad. Természetes, hogy ezen eljárással dom-

Next

/
Thumbnails
Contents