41805. lajstromszámú szabadalom • Hátrataposásnál működő fék szabadon futó kerékpárok és hasonló járművek számára

Megjelent 1908. évi május hó 2-án. MAGY. KIR. SZABADALMI H1VATAL. SZABADALMI LEIRAS 41805. szám. XX/C. OSZTÁLY­Hátracsapásnál működő fék szabadonfutó kerékpárok és hasonló hajtóművek számára. KRÜGER ANDRÉ KERESKEDŐ GRONINGENBEN. A bejelentés napja 1907 májas hó 21-ike. A jelen találmány tárgya visszataposás­nál működő fék, mely különösen szabadon futó kerékpároknál alkalmazható előnyösen. Az eddigi ily fékek igen bonyodalmas szerkezetűek, költségesek és gyakori javí­tást tesznek szükségessé. A jelen találmány tárgya már most oly fék, mely ezen hátrányokkal nem bír és kiváló egyszerűsége által tűnik ki. Ezen fék a leírandó foganatosítási példában egy­magában véve ismert szerkezetű, szabadon futó hajtóműnél való alkalmazásában van bemutatva, melynél az előretaposás alkal­mával a futókeréknek és a fogaskeréknek agya közé hengeres pálcák ékelődnek és ezáltal a mozgásáttételt biztosítják. A találmány szerint már most a leírandó foganatosítási alaknál a fogaskeréken ki­képezett szelencében a hengeres pálcáknak egy második csoportja van elrendezve, me­lyek fix pontok körül forgatható féktuskó­kat befolyásolnak, mely utóbbiak a fogas­keréknek a hátramenet számára szolgáló forgásánál a kerékagyhoz szorulnak és így a keréknek mozgását fékezik. A mellékelt rajzban a találmány tárgya egy foganatosítási alakjában van föltün­tetve. Az I 1. ábra a hajtóműnek oldalnézete és részben metszete a 2. ábrának (II—II) vo­nala szerint; a I 2. ábra a hajtóműnek tengelyirányú met­szete. Az (1) keréktengely (2. ábra) ismert mó­don (3) golyók közbeiktatásával van ágyazva, melyek a (2) kúp és (4) agy között feksze­nek, mely utóbbin az (5) lánckerék szaba­don foroghat. A (4) agyban a (6) vájatok (1. ábra) vannak kiképezve és ezekben a kerék hajtását ismert módon eszközlő (7) pálcák fekszenek. Az (5) lánckeréknek a keréktől elfordí­tott oldalán a (8) szelence van kiképezve, mely a fékezőszerkezetet fogadja be. Ez utóbbi a (9) emeltyűkarral bír, mely nye­regaíakú (10) toldatokkal, ill. gyűrűszeg­mentekkel akként nyúlik a (8) szelencébe, hogy a (8) szelence és a (4) agy a (9) emeltyűkarhoz képest szabadon foroghatnak. A (6) szelencében továbbá a (11) fék­sarúk vannak elrendezve, melyek a (13) csavarokkal a (9) emeltyűkarba csavarolt (12) csapok körül ellendíthetők. A féksarúk ezenkívül hátsó oldalukkal a gyűrűszeg­menteknek vájataiban nyugszanak és így kettős ágyazással bírnak. A (11) féksarúk­jÉL

Next

/
Thumbnails
Contents