41686. lajstromszámú szabadalom • Lefelé égő gázlángzó belső gyújtólánggal

Megjelent 1908. évi hó április 24-én. MAGY. ^JW KIR. SZABADALMI ISH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 41686. szám. Ilid. OSZTÁLY. Lefelé égő gázlángzó belső gyújtólánggal. D" MANNESMANN OTTÓ FIZIKUS REMSCHEIDBAN. A bejelentés napja 1907 március hó 4 ike. Jelen találmány tárgya lefelé égő gáz­lángzó, melynél az izzótestet azáltal hoz­zuk világításra, hogy egy alángzó fúvókája közelében vagy a keverőcső belsejében égő lángocskát a bevezetett gázmennyiség nö­velése által a keverőcsőa torkolat felé haj­tunk, mely láng azután ezen a helyen ha­risnyát izzásba hozza, míg a gázcsap le­csavarásánál a láng ismét fúvóka közelébe vagy a keverőcső belsejébe tereltetik vissza. A keverőcső és a fuvókanyilások szoká­sos méreteinél lefelé égő lángzónái azt a célt, hogy egy a fuvókánál égő kis lángot a gázbevezetés fokozása által a keverőcső torkolata felé hajtsunk, azáltal érjük el, hogy a levegő hozzávetését az injektoros keverő csőhöz vagy a keverő kamrához akként csökkentjük, hogy a gázcsap nyitása alkal­mával a fuvókánál és a keverőcső belsejé­ben megnövekedő gázmennyiség kevés oxy­gént talál, hogy ezeken a helyeken tovább égjen, a keverőkamra tehát a gázcsap nyi­tásánál egy önmagától nem égő gázlégke­verékkel telik meg, mely csak alsó határ­felületén kap alulról az alul nyitott keverő­csőből annyi oxygént, hogy itt egy vékony önmagától égő réteg keletkezik, mely abban a mértékben, mint a mennyire a gázbeve­zetés és ezáltal az önmagától nem égő gázlégkeverék mennyisége fokozódik, a ke­verőcső torkolata felé mozog. A keverési levegő bevezetésére szolgáló nyílások kellő helyzetét és számát minden egyes esetben kísérletileg könnyen megállapíthatjuk. Ha ugyanis a láng vándorlása nem következik be, elegendő a nyílások megszükítése, hogy a gázbevezetés fokozása által a láng ván­dorlását előidézzük. A láng ezen vándorlá­sát megkönnyíthetjük azáltal, hogy a keverő kamrában kis hálókat vagy lyukasztott le­mezeket rendezünk el. A találmány tárgyát képező lángzó a csatolt rajzon példaképeni kiviteli alakjában függélyes metszetben van föltüntetve a gázcsap három különböző állásánál. A mére­tek itt a következőképen vannak megvá­lasztva : a fúvóka nyílása körülbelül 1 mm. átmérővel bír; a fuvókához csatlakozó ke­verőcső a fúvóka fenekétől számítva 10 mm. hosszúságban mintegy 15 mm. belső átmérővel bír és azután 9 mm. belső bőségű hengeres esővé szükül meg. A keverési le­vegőt beboesátó 5 mm.-es (d) nyílások alsó széle körülbelül 3 mm.-rel áll a fuvóka­nyílás síkja fölött. Ha a fúvóka központos (c) nyílása helyett több fuvókanyílást alkalmazunk, akkor az oldalas (d) nyílások helye, valamint a fu-

Next

/
Thumbnails
Contents