41639. lajstromszámú szabadalom • Védőberendezés nyomótalpas sajtóknál

Megjelent 1908. évi április hó 18-án . MAGY. Kirt. SZABADALMI |í|w HIVATAL, SZABADALMI LEÍRÁS 416B9. szám. IX/e. OSZTÁLY­Védőberendezés nyomótalpas sajtóknál. MASCHINENFABRIK ROCKSTROH & SCHNEIDER NACHF. AKTIEN­GESELLSCHAFT CÉG DRESDEN-HEIDENAUBAN. A bejelentés napja 1907 augusztus hó 21-ike. Ismeretesek már nyomótalpas sajtóknál oly kézvédő berendezések, melyeknél a nyo­mótalp szélének magasságában egy forgó borítóléc van alkalmazva, mely a nyomó­talp nyitott állásánál a nyomótalp szélére fekszik, a záró mozgás vége felé azonban erről leemelkedik és a veszélyeztetett kezet föl- és hátrafelé eltávolítja. Ezt a borító­lécet a gépállványon, vagy a hajtórúdon csuklósan megerősített emelő mozgatta. Találmányunk lényege már most az, hogy az összes biztonsági berendezés, a forgó borítóléc és a forgó borítólécet befolyá­soló részek egy kiilön karra vannak sze­relve, és egyetlen géprészszel sincsenek mereven vagy oldhatóan kapcsolva, úgy­hogy a tartókar kapcsolatának megoldása után az egész berendezést le lehet szerelni a nyomótalpról és hasonló egyszerű módon bármely nyomólapon föl lehet az új beren­dezést szerelni. A csatolt rajz 1., 2., 3., 4., 5. ábrája a találmány tárgyának két foganatosítási alak­ját tünteti föl. Az 1—3. ábrán látható foganatosítási alak­nál az (a) karon, mely oldhatóan van a nyomótalpra szerelve, szabad végén a (b), (c) biztonsági borítóléc, az (f) csap körül forgathatóan pedig a (d) rúdat vezető (e) ágyazat van fölszerelve. A (d) rúdon a (b) rúgó van föltekercselve. Ennek a (b) rúgó­nak az a törekvése, hogy a (d) rúdat lefelé húzza és igy a vele csuklósan kapcsolt (b), (c) biztonsági borítólécet a nyomótalp fölső szélére szorítva. A (d) rúd alsó vége szalad. Mikor a nyomótalp záródik, a (d) rúd szabad vége a (g) hajtórúdra fekszik, ennek következtében a (d) rúdat fölfelé és a (h) rúgót összenyomja. A (b) karok és az ezek között alkalmazott vízszintes (c) védőrúd fölfelé és hátrafelé fordulnak el, (2. ábra) és így a nyomótalp szélén fekvő veszélyes helyzetéből eltávolítják. Eme most leírt foganatosítási alaktól a 4. és 5. ábrán látható annyiban tér el, hogy a (c) védőrúd a (b) forgókarok elhagyása mellett közvetlenül a rúgó nyomás alatt álló (d) rúdakra van szerelve. A (d) rúd és (h) rúgó (e) ágya az (a) kar végén, az (f) csa­pon forgathatóan ágyazva. A (d) rúd alsó végét az (i) csuklótag kapcsolja össze az (a) karral, az (i) csuklótag alsó ólén pedig egy orr van kiképezve, melynek segélyével a nyomótelep záródásánál a (g) hajtórúd

Next

/
Thumbnails
Contents