41639. lajstromszámú szabadalom • Védőberendezés nyomótalpas sajtóknál

fölső szélére fekszik. A (c) védőrúd eme foganatosítási alaknál is föl- és hátrafelé mozog. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Védőberendezés nyomótalpas sajtóknál, melynek egy nyomótalp záródásánál a veszélyeztetett kezet a nyomótalp élé­ről föl- és hátrafelé leemelő borítóléce vagy kengyele van, azáltal jellemezve, hogy a (c) biztonsági rúd, illetve (b), (c) biztonsági botlóléc és az ezt befolyásoló részek a nyomótalpon oldhatóan megerő­sített (a) tartókarra vannak szerelve, anélkül, hogy a gép valamely részével valamely módon össze volnának kötve. 2. Az 1. alatt igényelt védőberendezés egy foganatosítási alakja, melynél a bizton­sági szerkezet forgó borítóléc gyanánt van kiképezve, azáltal jellemezve, hogy a (d) nyomórúdak, melyek a vízszintes (c) védőléc (b) karjait befolyásolják, a nyomótalpra szerelt (a) takarókon forgat­hatóan fölerősített (e) ágyában rúgónyo­más hatása alatt vannak, vezetve szaba­don végződnek és nyomótalp záródá­sánál a nyomótalpot mozgató (g) hajtó­rúd fölső szélére támaszkodnak. 3. Az 1. alatt igényelt védőberendezés egy foganatosítási alakja, melynél a bizton­sági szerkezet kengyel gyanánt van ki­képezve, azáltal jellemezve, hogy a biz­tonsági szerkezet mozgását közvető (d) nyomórúdakon a (c) védőrúd közvetle­nül föl van szerelve és hogy a nyomó­rúdak az a tartókkal (i) csuklóemelők út­ján vannak kapcsolva, melyek a nyomó­talp záródásánál a (g) hajtórúdakra fek­szenek és a (c), (d) kengyel segélyével a kezet a nyomótalp fölső széléről le­emelik. 1 rajzlap melléklettel.) PAmkfi RÉ82VÉN> TÁA8A&Á0 NYOUCUÜA BUOAPÉÖ fe*

Next

/
Thumbnails
Contents