41126. lajstromszámú szabadalom • Kettős takaréktűzhely

Megjelent 1908. évi február hó 24-én. MAGY. KIR. SZABADALMI m&ffl HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 41126. szám. IIlh. OSZTÁLY. Kettős takaréktűzhely. LUGEB-HEFEL KATHE, SZÜL. HEFEL KATHE MAGÁNZÓNŐ DORNBIRNBEN. A bejelentés napja 1907 junius hó 7-ike. Jelen találmány tárgya kettős takarék­tűzhely, mely az eddig ismeretessé vált szerkezetekkel szemben, főképen a tüzelő anyag különösen jó kihasználása által tűnik ki. A találmány tárgya még több előnnyel is bír, pl. hogy melegkisugárzása kisebb, ami különösen nyáron kellemes; előnyös még továbbá, hogy a tűzhelyen több vagy kevesebb személy számára egyenlő gazda­ságosan főzhetünk. A tűzhely szerkezetét a levegő megosz­tott hozzávezetése és az égési gázok meg­osztott elvezetése jellemzi. Mindkét rend­szer célját a tüzelő anyag jó kihasználása képezi. A mellékelt rajzon a találmány tárgyának példakép vett foganatosítási alakját tüntet­tük föl, és pedig az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán a 8. ábra L—M vonala szerint vett hosszmetszetben, a 3. ábrán a 7. és 8. ábra A—B, illetve C—D vonala szerint vett keresztmetszet­ben, a ' 4. ábrán a 8. ábra P—R vonala szerint vett hosszmetszetben, az 5. ábrán a 8. ábra N—0 vonala szerint vett metszetben, a 6. ábrán a 3. ábra I—K vonala szerint vett keresztmetszetben, a 7. és 8. ábrán E—F, illetve G—H vonala szerint vett keresztmetszetben. A két (c) csővel, az (i, j, h) tolattyúkkal és az (1) víztartállyal ellátott (a) tűzhely fölött a két (d, e) melegítővel ellátott fölső rész van elrendezve. A (g) rostélyon fekvő tüzelőanyag elégé­séből származó gázok egymástól elkülöní­tett három vezetéken át vonulnak el, mely vezetékek a rajzon nyilakkal és (I., II. és III.)-al jelöltettek. ' Az első vezeték a rostély oldalán a hátsó falhoz vezet (8. ábra), a (d) melegítő tér alatt és annak oldalán, továbbá a (d, e) me­legítők között .folytatódik; a vezetékben levő tüzelőanyag a fölső részt ehagyja, miután az (e) melegítőtér fölső részét érin­tette. A második vezeték (8. ábra) a (g) rosté­lyok egyenes folytatását képezi és az (1) víztartályig terjed; á vezetékben levő tüzelő­anyag a víztartály oldalán, illetve a tartály alatt a kürtőbe áramlik. A harmadik vezeték (3. és 6. ábra) a (g) rostély mögött kezdődik, a (c) sütőcső alatt folytatódik és a víztartály alsó részét érinti;

Next

/
Thumbnails
Contents