40200. lajstromszámú szabadalom • Petróleum kéklángzó kívül égő lánggal gázizzófényű világításra és fűtésre

IVIejijeSeîài J íí()7. évi okióbor íió .‘¿l-én. MAG Y. KIR. tffiSajiï SZABADALMI HIVATAL, SZABADALMI LEÍRÁS 40200. sziim. IIlà. OSZTÁLY. Petroleum kéklángzó kívül égő lánggal gázizzófényű világításra és fűtésre. HURWITZ I-IERMANN KERESKEDŐ BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 február hó 26-ika. A következőkben leírt és a csatolt rajzon ábrázolt, kívül égő lánggal égő és gázizzó­­fényü világításra és fűtésre szolgáló petró­leum kéklángzóra az jellemző, hogy egy mozdulatlan kanóc van alkalmazva, minek következtében a kanócnak beállításánál könnyen bekövetkező elhúzódása és ferdén való égése állandóan elkerülhető és hogy az ilyen mozdulatlan kanóccal biró kékláng­zónái egy föl- és lefelé mozgatható, a kívül égő láng védésére szolgáló szegéllyel ellá­tott és a külső kanóccsövet elzáró palást van a láng szabályozására, és eloltására al­kalmazva. Ily kéklángzóknál a lángzó szerkezete a szabályozótagnak kívül történő alkalmazása következtében rendkívül egyszerűvé lesz, a lángzót annak következtében, hogy a kanóc égő fölülete kívülről hozzáférhető, könnyen meer RVt gyújtani és a kioltást a szabá­lyozótag megemelésével teljesen biztosan lehet végezni, mert a szegéllyel ellátott szabályozótag megemelésénél ez a szegély a lángból fejlődő gázok útját teljesen el­zárja. Kéklángzóra ezenkívül még azáltal is jel­lemezve van, hogy a külső levegő elválasz­tására a lángzó belsejében a külső lángzó­­csövön még egy elválasztósüveg is alkal­mazva van annak biztosítására, hogy a lyuggatott lángosztóhengeren kilépő belső levegő kellő mennyiségben megy a belső kanóccsőhöz. Ez a lángzó a csatolt rajz 1. ábráján metszetben látható. A 2. ábra a lángzó ka­nóccsövének nézete a süveg és a külső szabályozócső leszerelt állapotánál, a 3. ábra az áttört és a belső kanóccsővel bajonett zár útján kapcsolt és szélével a kanóc fölső föliiletére szorított hengeres lángosztó nézete. A 1. ábra a lángzót a meggyújtásra alkal­mas helyzetben ábrázolja. A lángzó berendezése, működési módja és kezelése a következő : (a) és (!>) belső és külső kanóccső. (c) a kanóc (d) a kanócnál keményei)!) anyagból készült égőkanóc, melyet a lyuggatott (e, e I) lángte­relő (r) széle szorosan a szívókanócra szorít. A. külső (b) kauóccsövön egy ereszték és eresztékágy útján vezetett (f) szabályozó henger van ágyazva, mely az (fi) fogas­­rúddai áll kapcsolatban és a (t) fogaskerék segélyével emelhető és süllyeszthető. A belső és külső kanóceső két egymás­sal szemben álló (h) kivágással van ellátva, melyek a levegőnek a belső kanócesőhöz való hozzávezetésére szolgálnak. Ez a berendezés olyan, hogy a lángzó

Next

/
Thumbnails
Contents