40179. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas kerék automobilokhoz és hasonló járművekhez

Megjelent J907. évi október lírt 31-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL. \ SZABADALMI LEÍRÁS 40179. szám, XX/a/2. OSZTÁLY. Rugalmas kerék automobilokhoz és hasonló járművekhez. MARVASI SILVIO TENGEBÉSZHADNAGY NÁPOLYBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 december hó 1-je. Találmányom tárgya egy rugalmas ke­rék, mely automobiloknál, motoros kerék­pároknál és hasonló járműveknél alkalmaz­ható és melyre az jellemző, hogy azt nem pneumatikus csövek vagy levegővel telt kamrák, hanem acélrugók teszik rugal­massá, melyek két koncentrikus, merev abroncs között vannak elhelyezve, és me­lyeket több gomba-alakú, párokká egyesí­tett támaszték rögzít a kellő helyzetben. A kereket egy úttesttel érintkező részét födő burkolat egészíti ki, mely rugalmas gumiból vagy bőrből készülhet és tetsző­legesen alakítható. Ennek több foganato­sítási alakja a csatolt rajzon látható, hol az 1. ábra a találmány szerint szerkesztett rugalmas kerék egy részének nézete, ill. metszete, nevezetesen rugalmas abroncsá­nak metszete, a 2. ábra az 1. ábra x—x vonala szerint vett metszete, a 3 .ábra a kerék egy más foganatosítás! alakjának, nézete, ill. részben metszete, a 4. ábra metszet a 3. ábra y—y vonala szerint, az 5. ábra a kerék egy részének metszete, melyen a burkolat más foganatosítás! alakja látható, és a 6. ábra metszet az 5. ábra z—z vonala szerint. A keréknek agyát a szokásos módon ala­kított küllők kötik össze a találmány tár­gyát képező rugalmas abronccsal, mely egy, a küllőkkel kapcsolt (1) acéltalpra van szerelve (lásd az 1. és 2. ábrát). A talp oldalfölületén vele egy darabból öntött, vagy azon másként fölerősített (3) kiug­rásaik vannak alkalmazva, melyek a (4) gyűrűk fogvatartására szolgálnak. A (3) kiugrásoknak a gyűrűket rög­zítő pofái ugyanahhoz csavarmenethez tartozó csavarfölületek úgy, hogy a gyűrű egy teljes fordulata után a ki­ugrásokon biztosan rögzítve van. Lehetne azonban a pofákat akként is kiképezni, hogy minden kiugráscsoport pofái más és más csavarmenethez tartozzanak, mikor a csoportok számának megfelelően a gyűrűk a teljesnél kisebb fordulat, pl. hat csoport esetében egy hatodfordulat által rögzít­hető. Az (1) talp oldalfölületének (5) kiugrásai és a (4) gyűrű között — melynek mély (7) hornyai yannak — a (6) gumipalást van befogva, melyet oldalrészén a (8) szala­gok erősítenek. Eme szalagok erős vászon­ból vagy bőrből készülnek és a gumipalást oldalrészének belső és külső oldalát födik. Hasonló kettős (9) szalagok vannak a gumi­anyagba ágyazva (mit legjobban a palás

Next

/
Thumbnails
Contents