40140. lajstromszámú szabadalom • Vonatszigetelő levegőszigeteléssel, melynek a menethuzalokhoz kapcsolt részei szigetelő kapcsok útján egy közdarab közvetítésével vannak egymással összekötve

• Megjelent 1907. évi október lió 29-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 40140. szám. V/g/2. OSZTÁLY. Vonalszigetelő levegőszigeteléssel, melynek a menethuzalokhoz kapcsolt részei szigetelő csapok útján egy közdarab közvetítésével vannak egymással összekötve. KLE1NSTEUBER KRANZ GUSTÁV GYÁRIGAZGATÓ CHARLOTTENBUBGBAN. Bejelentésének napja 1906 december hó 15-ike. Elsőbbsége 1905 augusztus 14-ével kezdődik. Jelen vonalszigetelő ismert módon elek­tromos vasutak fölső vezetékénél két ve­zetékvonal szigetelő elválasztására szolgál. Itt olyan levegőszigeteléssel bíró vonalszi­getelőről van szó, melynek kapcsoló részei szigetelő csapok útján egy közdarab köz­vetítésével vannak egymással összekötve. Az ismert szigetelőktől jelen szigetelő ab­ban tér el, hogy a mindkét menethuzaltól szigetelt közdarab lefelé a menethuzalok kontaktusföKileteinek síkjáig terjed és hosszirányban oldalt a menethuzalok, ille­tőleg kapcsolórészeik végein túlnyílik oly célból, hogy az áramszedő kengyelnek meg nem szakított csúszóföliilete mellett lehe­tőleg nagy elosztott szikravonalat kap­junk. A szigetelő közdarab és a menethuzal kapcsolórészei által alkotott bordák emel­lett úgy vannak elrendezve, hogy a ken­gyel átsiklásánál vagy csak a középbordát és a szélső bordák egyikét érinti egyide­jűleg vagy pedig mikor a kengyel az egyik szélső bordát elhagyta, rövid ideig a középső bordát egyedül érinti. A kettős levegőszigetelés folytán nagy a biztonság a szikrák tovaragadásával. A mellékelt rajz példaképen a vonalszi­getelő egy foganatosítási alakját tünteti föl, és pedig az 1. ábra oldalnézetben, részben metszve, a 2. ábra pedig a végnézetben; a 3. ábra a kengyel érintette' bordákat mutatja alulról nézve. A vonalszigetelőt két (a) fémszöglet al­kotja, melyeknek (b) szárán a (c) kábel­szorítók vannak elrendezve az áramvezető kábelek rögzítésére. A (b) szárakon egy­részt a (d) menethuzal van_ megerősítve, az egymással szemben álló végeken pedig az (e) bordák vannak elrendezve, melyek a 3. ábrán látható módon vannak görbítve. A két (a) fémszögletet négy, az (f) kö­zépdarab útján összekötött szigetelt (g), vagy (h) csap egyesíti egymással. A menethuzal húzását az (i) szigetelő­anyaggal burkolt, nyomásra igénybe vett fölső (g) csapok és a szintén (k) szigetelő anyaggal burkolt alsó (h) csapok veszik föl. Hogy a két vonalszakasz rugalmas ösz­szeköttetését biztosítsuk, a szigetelő (g) csapok és ezeknek (l) ágyazata között az (a) szögletekben az (m) fém tárcsán nyugvó

Next

/
Thumbnails
Contents