39806. lajstromszámú szabadalom • Újítás explóziós mótorokon

Megjelent 190?. évi október lió 3-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 39806. szám. V/d/3. OSZTÁLY. Újítá s exploziós mótorokon. TBEEN JEFFERSON MÉRNÖK NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 január hó 9 ike. Jelen taiálraány tárgya újítás exploziós motorokon, melynek segélyével a gép tel­jesítőképességét adott hengerűrtartalom mel­lett növeljük, a dugattyú éa henger kö­zötti ékelődést elkerüljük, az üzem alkal­mával föllépő rázásokat a minimumra redukáljuk és tökéletes helykihasználást érünk el. Az újítás egyaránt használható egy vagy többhengerú gépeken és bármely tipusú gépen is. A mellékelt rajzban az újítás kéthen­gerú ós négyhengerű motoron van föltün­tetve, melyeknél minden egyes henger két ellentett irányban mozgó dugattyút tar­talmaz, melyek közé vezettetik a robbanó keverék, 1. és la. ábra a kéthengerú gép egyik hengerén át vett függélyes metszet, az egyik és másik oldalról nézve, 2. ábra a kéthengerú motor függélyes hosszmetszete, 2a. ábra vízszintes metszete, 3. ábra pedig a kéthengerú mótor elöl­nézete, részben metszetben, 4. ábra a négyhengerű mótor függélyes metszete és pedig két egymástól független hengeren keresztül, 5. ábra két egymással kapcsolt hengeren | keresztül vett hosszmetszet, 1 6. ábra pedig a négyhengerű gép víz­szintes metszete. Az 1—3. ábrában föltüntetett gépnél a két (A és B) hengerben két-két (a al), ill. (b bl) dugattyú mozog, melyeknek egymás felé néző feneke homorú. Mindegyik hen­ger két dugattyúja az explózió alkalmával egymástól eltávolíttatik, ezután pedig ismét egymáshoz közelíttetnek. Mindegyik du­gattyú egy-egy (a2 a3 b2 b3) dugattyú­rúddal van ellátva. Az (a2) dugattyúrúdra a (C) csúszókeret van szerelve, melyben a (c cl) csúszó tömbök tolódhatnak el, a (b2) dugattyúrúdra pedig a (C) csúszókerettel párhuzamos (D) csúszókeret van függesztve, melyben a (d dl) csúszótömbök vannak ve­zetve. Az (a3 b3) dugattyúrudak a közös (E) haránttartót hordják, melynek két vé­géről a függélyes (e el) liúzórudak lógnak le, a melyeknek alsó végeire ismét az (F) és (G) csúszókeretek vannak függesztve, melyek az (f fl), ill. g gl) csúszótömböket tartalmazzák. Mindegyik csúszótömbbe a gép hossz­irányába eső (c2 c3 d2 d3 f2 f3 és g2 g3) forgattyúcsap van ágyazva, melyek a ferde (c4 ml m2 d4), ill. (c5 nl n2 d5) részek

Next

/
Thumbnails
Contents