39791. lajstromszámú szabadalom • Elégési mótor

Megjelent 1907. évi szeptember hó 3<)-án. MAGY SZABADALMI HIVATAL S Z A B A DA L MI L EIR Á S 39791. szám. V/d/2. OSZTÁLY. Elégési mótor. ROCHE HUGUES JOSEPH EMILE AUGUSTIN MÉRNÖK LYONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 január hó 5 ike. Jelen találmány tárgya elégési mótor, mely az (ismertektől abban tér el, hogy Bunsen-lángzókoz vagy ejektorhoz hasonló, előnyösen kívülről elrendezett lángzóval van ellátva, melyben esetleg különböző ütköző- vagy terelőfalak is vannak elren­dezve és a melybe a nyomás alatt befecs­kendezett égőanyag porlasztva vagy elpáro­logtatva ömlik be. A találmány lényege az 1. ábrabeli sche­matikus rajzból tűnik ki. melyben (D) a mótor hengere, (A) az említett lángzó és (B)-nél történik az égőanyag befecskende­zése. A befecskendezett égőanyag a (C) csőtoldaton keresztül a (D) mótorhengerből levegőt szív be, a levegő és az égőanyag keveredése egy vagy több (B') keverőkúp ban történik, az (A) lángzóban folytatódik és az (E) elektromos gyújtó segélyével vagy más módon történik az elégetés, amint a keverék a lángzót elhagyta úgy, hogy egy lángra teszünk szert, mely a (D) mótor­hengerben foglalt levegőt hevíti mindaddig) míg az égőanyag befecskendezése tart. Hogy elkerüljük azt, hogy a láng már a lángzó belsejében keletkezzék, célszerű a lángzót az (F) rostéllyal elzárni, mely a 2. ábrában függélyes metszetben és a 3. ábrában keresztmetszetben az 1. ábra 1—1 vonala szerint van föltüntetve és mely vízhűtéssel van ellátva. Ezen rostély a karburáit légáramot eléggé lehűti ahhoz, hogy a láng ne tudjon az (A) lángzó dereka felé tovaterjedni. Az (F) rostélyt (G) hő­szigetelő betétekkel választhatjuk el a meleg részektől, célszerű azonban a már említett vízhűtést alkalmazni. Ez utóbbi esetben a rostélyt alkotó rudak üregesek. Hasonló okból célszerű a lángzó (C) szívó­csővében is hasonló (F') hűtőrostélyt alkal­mazni. A lángzót esetleg a henger belsejében is elrendezhetjük (4. ábra). A szívó- ós a kíömlőszelepek úgy vannak elrendezve, mint a más motoroknál. A találmány tárgyát képező elrendezésre akkor van szükségünk, ha csekély hőmér­sékletű kompressziót alkalmazunk, ill. ha a kompresszióhőmérsékletet a kompresszió alatt befecskendezett vízzel csökkentjük, mely víz éppen elegendő ahhoz, hogy a kompresszió végén lévő hőmérsékletnél a levegőt vízzel telítse. Ezen alacsony kom­presszióhőmérséklet, mellett a mótor nyo­mását körülbelül állandóan tarthatjuk az égőanyag befecskendezése alatt, mely az expanziólöket elején történik és pedig sokkal kevesebb kalóriával, ill. égőanyag-

Next

/
Thumbnails
Contents