39536. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szemcsés vagy poralakú anyagnak más anyagokkal pépes masszává való összedörzsölésére

Megjelent 190?. évi augusztus hó 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 395B6. szám. XVII/f. OSZTÁLY. Berendezés szemcsés vagy poralakú anyagoknak más anyagokkal pépes masszává való összedörzsölésére. BERGER & WIRTH CÉG LEIPZIGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 január hó 28-ika. A szemcsés vagy poralakú anyagoknak más anyagokkal homogén, pépes masszává való összedörzsölését eddig a mellékelt rajz 1. ábráján látható berendezéssel végezték, mely a rajz szerint az 1., 2., 3. hengercso­portból áll. Ezen hengereket fogaskerekek különböző sebességgel hajtják s az össze­dörzsölendő anyagot egy (4) tölcsér szállítja a hengerekhez, melyeknek elhagyása után az anyagot egy (5) vakarólemez vagy efféle szedi le az utolsó hengerről. Ezen berende­zés hátrányai a következők: 1. az anyag hengerfölületek legnagyobb részét beborítja, minek következtében a hengereket csak korlátolt sebességgel lehet forgatni, mert a sebességet csak addig lehet fokozni, míg a tapadás a röperő hatásánál nagyobb, mivel máskülönben a massza szétfecskendeződnék, illetve szétszóródnék; 2. a már egyszer földörzsölt anyag egy része az első (1) és (2) hengerek által újból a (4) tölcsérbe vitetik vissza s friss anyag­gal keven a hengereken ismét átvezette­tik, ami f .lösleges munkát okoz g ennek folytán a teljesítőképességét csökkenti; 3. mivel a hengereket fogaskerekek hajt­ják, igen erős zaj lép föl, mely különösen oly helyiségekben hat zavarólag, hol több berendezés van üzemben. Ezen hátrányokat jelen találmány szerint úgy küszöböljük ki, hogy mint a 2. ábra mutatja, csak egy (a) hengert és egy helyt­álló (b) ellenfalat alkalmazunk. A földörzsö­lendő anyagot egy (c) tölcsér szállítja a hengerhez és a dörzsölési vonal, vagyis a henger és ellenfal érintkezési vonalának el­hagyása után egy (d) lemez szedi le. Ezen berendezés előnyei a következők: 1. Az anyag a hengerfölületnek csak kis részét borítja be, minek következtében a henger nagy sebességgel forgatható, anél­kül, hogy az anyag szétfecskendeződnék vagy szétszóródnék, még ha a röperő ha­tása a tapadást fölül is múlná. 2. Az egyszer földörzsölt anyagot a vakaró­lemez, mely közvetlenül a dörzsölési vonal mögött van elhelyezve, azonnal leszedi, minek következtében a henger teljesen tiszta állapotban tér vissza a tölcsérhez s az anyagnak fölösleges újbóli földörzsölése el­marad, ami viszont a termelőképességet fokozza. 3. Mivel a henger közvetlenül szíjjal, motorral stb. hajtható, fogaskerekekre és egyéb szerkezetekre nincs szükség s ennek folytán nemcsak az üzem biztossága lesz nagyobb, hanem a zavaró lárma is elmarad

Next

/
Thumbnails
Contents