39536. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szemcsés vagy poralakú anyagnak más anyagokkal pépes masszává való összedörzsölésére

- 2 s a berendezés teljesen zajtalanul mű­ködik. Ha a földörzsölést többször akarjuk ismé­telni, akkor, mint a 3. ábra mutatja, több hengert és helytálló ellenfalat egyesítünk egy berendezéssé 8 ezáltal a dörzsölő hatást tetszőlegesen fokozhatjuk. SZABADALMI IGÉNY. Berendezés szemcsés vagy poralakú anya­goknak más anyagokkal homogén, pépes masszává való összedörzsölésére, jelle­mezve egy forgatható henger és egy erre fekvő helytálló ellenfal által, mely­nek a hengerrel való érintkezési vonala mögött közvetlenül egy leszedő van alkalmazva oly célból, hogy a földörzsölt anyag rögtön levétessék s a henger nagy sebességgel legyen forgatható, anélkül, hogy az anyag szétszóródnék, mimellett a berendezés üzeme a fogas­kerekek mellőzése következtében telje­sen zajtalan. (1 rajzlap melléklettel.) PALJJM HéeZvéNYTÁRSASÁO NYOWC' A BUDAPESTEM

Next

/
Thumbnails
Contents