39171. lajstromszámú szabadalom • Hőszigetelő szekrény magas és alacsony hőfokok föntartására

Megjelent 1907. évi junius lió 28-án. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEI RAS 39171. szám. V/e/Sí. OSZTÁLY. Hőszigetelő szekrény magas és alacsony hőfokok föntartására. GONELLA ANGELO ÉS SCARFIOTTI MARIO TÜZÉRHADNAGYOK VIGEVANOBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 január hó 19-ike. Ezen találmány tárgya egy magas és ala­csony hőfokok föntartására való hőszige­telő szekrény, mely az alkalmazás szerint elmozgatható vagy helyhez kötött lehet. A mellékelt rajzon a találmánynak egyik egyszerű kiviteli alakja látható, és pedig az 1. ábra elölnézete a szekrénynek, mely­nek belsejében egy tetszés szerinti tartály van elhelyezve; ezen utóbbi az alkalmazás­nak megfelelőleg magas vagy alacsony hő­fokon tartandó folyadéknak vagy tápanyag­nak befogadására szolgál, a 2. ábra az 1. ábrának A—B metszete. A hőszigetelő szekrény az (a) és (b) ket­tős fa- vagy fémfalakból áll. A külső fal és a (b) mozgékony belső fal közötti (c) tér fűrészporral, vékony lemezekbevágott, őrölt vagy gyalúforgácsalakú parafával van kitöltve, a (b) mozgékony belső fal és az (e) tartály közötti (d) tér viszont kóccal vagy más ezzel egyenértékű anyaggal van megtöltve, mely a tartály közötti helyze­tében nemez- vagy szövet által tartatik meg. Ezen szövet azbesztből, gyapjúból, vagy bármely más anyagból lehet, mely a meleg és hideg ellen szigetelő párnát ké­pező tölteléknek helyzetében való megtar­tására szolgál. A tartály hengeres vagy sokszögű lehet, alakja egyáltalán nincs befolyással az el­érhető eredményre. A hőszigetelő szekrény kívül fénymáz­zal vonható be, vagy vékony fémlemezek­kel borítható; kézben hordhat^, kerekes al­vázon mozgatható vagy helytálló készülé­kekre egyaránt alkalmazható. Ha a hőszi­getelő szekrény gőzkazánoknak és gőzt, magas vagy alacsony hőfokon tartandó fo­lyadékot vezető csöveknek burkolására használtatik, úgy egyszerű falakkal ké­szíthető, és a kazánra vagy csövekre elő­zetesen rakott ellentálló agyagrétegekre vagy szálas, illetőleg bármilyen más hőszi­getelő anyaggal kevert agyagpépre alkal­mazható. A föntiekben a hőszigetelő szekrényt ki­töltő hőszigetelő anyagok gyanánt fűrész­por, parafa, kóc, gyapjúszövet és nemez em­líttettek, de a föltalálok azt tapasztalták, hogy a fürészpor hamuval, azbeszthulladék­kal, régi liszttel, állati szőrökkel maguk­ban véve is, vagy más anyagokkal ke­verve helyettesíthető; továbbá, hogy a kó­cot szövődék hulladékával, fa gyalúfor­gáccsal, gyapjúval, növényi szálakkal, ön­tödék salakjából, valamint üveghuták ké­szítményeiből kikerülő rostokkal vagy ne­mezszálakkal lehet helyettesíteni.

Next

/
Thumbnails
Contents