39171. lajstromszámú szabadalom • Hőszigetelő szekrény magas és alacsony hőfokok föntartására

A magas és alacsony hőfokok föntartá­sára alkalmas hőszigetelő szekrény még a következő alkalmazásokat nyerheti: 1. Az egyszer már átfőtt tápanyagok ké­szen főzésére és néhány órán át való me­legen tartására használható, anélkül, hogy más fölmelegítő eszközről kellene gondos­kodni. 2. Homokfürdőben való főzésre, a kávé­nak, punchnak, a vendéglőkben stb. általá­nos használatban lévő italoknak melegen tartására tüzelőanyag takarítása mellett, vagy fagypont alatt tartására jég hozzá­adása nélkül. 3. Bármiféle folyadéknak magas hőfo­kon való tartására használható, ipari cé­lokra, fürdők, mosódák használatára. 4. Tüzelőanyag megtakarítására azáltal, hogy úgy gőzkazánoknál, valamint gőzt vagy meleg vizet vezető csöveknél a me­legnek gyors kisugárzását meggátolja. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Hőszigetelő szekrény magas és alacsony hőfokok föntartására, jellemezve egy legelőnyösebben négyszögletes szekrény­nek kettős fala által, melyek közül a belső fal elmozdítható, mikor is a fa­lak közötti tér szigetelő anyaggal van kitöltve. 2. Az 1. alatt védett hőszigetelő szekrény­nél szigetelő töltőanyag alkalmazása, mely a külső és a mozgékony belső fa­lak között helyeztetik el és fürészpor­ból, őrölt parafából, parafaforgácsból, egymásra rakott vékony parafarétegek­ből, fürészpornak hamuval, őrölt para­fával, vagy azbeszthulladékkal való ke­verékéből, állati szőrökből, régi lisztből, salak- vagy üvegrostokból, valamint az említett anyagok egy részének vagy mindnyájuknak keverékéből áll. 3. Az 1. alatt igényelt szekrénynél a ma­gas vagy alacsony hőfokon tartandó anyagot tartalmazó tartályt körülvevő belső térnek az említett szigetelő töltő­anyagokkal való kitöltése, mely anya­gok helyzetükben gyapjú- vagy azbeszt­szövet, nemez vagy más efféle által tartatnak meg. (1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents