39090. lajstromszámú szabadalom • Síntisztító

Megjelent 1907. évi junius lió 25-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 39090. szám. V/8/1. OSZTÁLY-Síntisztító. GEME1NDE WIEN-STÁDTISCHE STRASSENBAHNEN CÉG WIENBEN. Bejelentésének napja 1906 április hó 26-ika. Elsőbbsége 1905 április 19 ével kezdődik. Jelen találmány egy, a kocsira erősített, különösen közúti vasutak hornyolt sínéi számára való síntisztítóra vonatkozik; a italálmány a kaparóvas fölfüggesztő be­rendezésének különleges szerkezeti kiké­pezésében áll, hogy a kaparóvas könnyen és biztosan legyen betolható és kihúzható, va­lamint utánállítható és hogy a kaparóvas kisiklása görbékben való haladásnál meg­akadályoztassák. A mellékelt rajz 1. és 2. ábrája a találmány értelmében szerkesztett tisztítóberendezés oldal-, ill. elölnézete a két sín számára; a 3., 4. és 5. ábra egy nagyobb léptékben rajzolt síntisztító oldal-, elől- és fölülné­zete. A (c) kaparóvas, melynek alsó (e) széle a sín szelvényének megfelelő alakkal bír és hornyolt sínekhez való alkalmazásánál egy, a horonyba illő, oldalt kissé leferdí­tett (d) toldattal van ellátva, két egyforma lemezből van összeállítva, melyek egy (b) tartórúd alsó végének mellső és hátsó ol­dalán vannak megerősítve, mimellett a (b) tartórúd meghosszabbításában a (d) tolda­tok közé (f) kitöltő darab van beiktatva és a kaparóvas oldalán (g) vezetőszárny van elrendezve. Hogy az erős kopásnak kitett kaparóva­sakat könnyen kicserélhessük, a kaparóva­sak célszerűen csavarok által vannak a (b) tartórúdra erősítve. A (d) toldatok között alkalmazott (f) kitöltődarab elrendezése le­hetővé teszi, hogy a toldatok csaknem tel­jes elkopásukig használhatók legyenek, minthogy ezen toldatok az (f) kitöltődarab által még akkor erősen merevíttetnek, ha már egészen megvékonyodtak. A kaparó­vasakat csak nagy időközökben kell kicse­rélni. A kaparóvasak emelésére és sülyesztésére következő berendezés szolgál: A (k) kocsiszekrényen (i)-nél ágyazott, a csapágyakban fekvő részeken kívül cél­szerűen négyszögletes, vízszintes és a ko­csi hossztengelyére harántirányú (h) ten­gelyen két szárával egy (m) kengyel van (r) csavarok segélyével megerősítve, mely kengyel a munkahelyzetben függélyesen áll. Ezen (m) kengyelen egy, a munka­helyzetben vízszintesen fekvő (l) kengyel van szögvasak segélyével megerősítve. Az (m) kengyelnek a (h) tengellyel párhuza­mos harántdarabja nyílással bír, melyen (n) csap hatol át szabadon, mimellett a csap két vége és a harántdarab közé (o) nyomó­rugók vannak befogva és az (n) csap egyik A

Next

/
Thumbnails
Contents