39053. lajstromszámú szabadalom • Összehajtható vasalódeszkával bíró asztal

megjelent 1907. évi junius lió 22-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 39053. szám, VIII/C. OSZTÁLY. Összehajtogatható vasalódeszkával biró asztal. LIEB SZÜL. PFISTER BERTHA ASZTALOSNŐ ZÜRICHBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 október hó 29-ike. A találmány oly asztalra vonatkozik, mely két egymással csuklósan összekötött rész­ből álló vasalódeszkával bír. Utóbbi össze­hajtogatott helyzetben az asztallap alatt fekszik. A találmány értelmében a vasaló­deszka egy, az asztalfiókban elrendezett rúdon forgathatóan van megerősítve úgy, hogy az asztalfiók kihúzása után, az asz­talfiókra fektethető. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképem kiviteli alakját mutatja. Az 1. ábra az asztal távlati képe, az asztal­i'iöK kihúzott helyzetében; a 2. ábra az asztal keresztmetszete, betolt asztalfiókkal; a 3. ábra az asztal fölíilnézete, amidőn a vasalódeszka használati helyzetben van raj­zolva; a 4. ábra az asztal oldalnézete az asztal­fiókra fölfekvő összehajtogatott vasaló­deszkával; az 5. ábra az asztalfiók és az összehajtoga­tott vasalódeszka fölülnézete. A találmány értelmében a (b) asztalfiók­kal bíró tetszés szerinti (a) asztal az is­mert módon összehajtogatható (d e) va­salódeszkával van ellátva. A (b) asztalfiók (1 11) oldalfalaiban a mellső (m) fal közelé­ben és a falak magasságában, egy (c) rúd van ágyazva. A vasalódeszka hosszának körülbelül kö­zepén két részre van osztva, a két (d e) részt (o) csuklók (4. ábra) kötik össze. A vasalódeszka (d) része (i i) csapágyak segélyével, harántirányban forgathatóan, oly módon van a (c) rúdra erősítve, hogy a forgástengely a vasalódeszka hosszirányú középvonalától oldalt fekszik, azon célból, hogy a vasalódeszka szélesebb fele a (b) asztalfiók mellső (m) falára legyen fek­tethető. A nyugalmi, illetve az összehajtogatott helyzetben a vasalódeszka, mint azt a 2. és 5. ábra mutatja, teljesen az asztalfiók­ban fekszik úgy, hogy az (i i) csapágyak segélyével a (c) rúdon függ és az (e) deszkarész a (d) rész alatt fekszik. Ha a vasalódeszkát használatba akarjuk vennii, akkor a (b) asztalfiók kihúzása után az összehajtogatott (d e) deszkát az 1. és 4. ábra értelmében a (c) rúd körül elfor­gatjuk úgy, hogy a (d) deszkafél szélesebb része az (m) fal fölső szélére fekszik, mire az (e) deszkafelet és a (p) csukló körül forgatható (n) lábat átfektetjük. Ily nió-

Next

/
Thumbnails
Contents