39053. lajstromszámú szabadalom • Összehajtható vasalódeszkával bíró asztal

— 2 -don a vasalódeszka (e) része az asztalfiók (1) oldalfalán és az (n) láb a padlón alá­támasztatik. Ezután a (b) asztalfiókot any­nyira betoljuk, mint ameddig a vasaló­deszka megengedi, mely a leírt módon létrehozott használati helyzetben az asz­tallappal csaknem egy magasságban fek­szik. Az asztalfiók hátsó (k) fala oly távol áll a mellső (m) faltól, hogy a vasalódeszka nem tölti ki az asztalfiók egész üregét, miáltal az asztalfiókot nem kell egészen kihúzni. Az asztalfiók (1 11) oldalfalai (h) ütközőkkel vannak ellátva, melyek az asz­talfiók kihúzását megfelelően határolják, hogy az asztalfiók ki ne eshessék. A (d e) vasalódeszka mellső részén to­vábbá egy, az ingujjak vagy hasonlók va­salására szolgáló (f) deszka rendezhető el, mely oly módon van a (g) kengyelben ve­zetve, hogy a (d e) vasalódeszka befekte­tésénél, az asztalfiók szélességének meg­felelően a (c) rúd felé eltolható. Magá­tól értetődik, hogy az (f) deszka csuklók körül forgathatóan is elrendezhető. SZABADALMI IGÉNY. Két, egymással csuklósan összekötött rész­ből álló vasalódeszkával bíró asztal, mely vasalódeszka összehajtogatott állapotá­ban az 'asztallap alatt fekszik, jelle­mezve azáltal, hogy a vasalódeszka egyik része egy, az asztalfiókban elrendezett rúdon forgathatóan van megerősítve úgy, hogy a vasalódeszka összehajtogatott ál­lapotában ezen rúdon függve, cLZ íiiSztal­fiókba behelyezhető, míg a vasalódeszka az asztalfiók kihúzott állapotában, árúd körül való elforgatás után, oly módon szétcsapható és fölfektethető, hogy a rúdra erősített rész a rúdra és a mellső fiókfal szélére, míg az átcsapható rész a megfelelő fiókoldalra fekszik, mimel­lett a vasalódeszka egy tetszés szerint eltolható vagy csuklók körül átfektet­hető, az ingujjak vagy hasonlók vasalá­sára szolgáló deszkával lehet ellátva. (2 rajzlap melléklettel.) 'ALLAH RLAZV&NVTÁRSASAÜ NYOMDÁJA ÖUÜAPFEÁ I T>

Next

/
Thumbnails
Contents