36983. lajstromszámú szabadalom • Kocsibillentő berendezés egy tengely körül lengő tetszőleges emelőberendezés hatása alatt álló billentőpaddal

Meg,jelent 1906. évi október lió 15-én. MAGY. KIR. SZABADALMI ISM HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 36988. szám. V/f. OSZTÁLY­Kocsibillentő berendezés egy tengely körül lengő, tetszőleges emelőberendezés hatása alatt álló billentőpaddal. FRIEDR KRUPP AKTIENGESELLSCHAFT GRUSONWEBK CZÉG MAGDEBURG-BUCKAUBAN. Bejelentésének napja 1906 április hó 5-ike. Elsőbbsége 1905 julius 3-ával kezdődik. Tömegárúknak vasúti kocsikból hajókba való kiürítésére használt billentőpadok rend­szerint mozdulatlan tengely körül lengenek, ezért az árú esési magassága a vízállástól függ és kis víznél oly naggyá válhatik, hogy az árúk, pld. a szén a megnyújtott döntőcsatornában túlságosan fölaprózódnak és elértéktelednek. Hosszú döntőcsatornák alkalmazása következtében kis víznél a hajók is nagy távolságban kénytelenek ki­kötni a parttól, mi a hajóforgalmat za­varja. Ezt a hátrányt a találmány szerint akként kerüljük el, hogy a billentőpad tengelyét fix csapok körül lengő karokba ágyazzuk és a vízállásnak megfelelően akként állítjuk be, hogy az árú esési ma­gassága minden vízállásnál lehetőleg ugyan az és lehetőleg kicsi legyen. Ily billentő berendezés látható a csatolt rajzon sematikus oldalnézetekben külön­böző vízállások esetére, nevezetesen az 1. ábrán nagyvíznél nyugalmi, a 2. ábrán pedig ugyancsak nagyvíznél föl­billentett állásában, míg a 3. és 4. ábra a billentőberendezést közép kisvíznél ugyancsak fölbillentett állapotban ábrázolja. A billentőpad tengelyének eme­lésére és sülyesztésére és a billentőpad fölbillentésére szolgáló berendezések telje­sen tetszőlegesek lehetnek, miért azokat nem is ábrázoltuk. Ez a billentő berendezés lényegében az (a) billentő-padból és a (b) karokból áll, melyek egyik végükön a fix (c) tengely körül forgathatók, másik végükön pedig az (a) billentő-pad (d) tengelyének ágyazására szolgálnak. Nyugalmi helyzetében a billentő­pad az 1. ábra szerint alkalmas sarú útján a (c) tengelyre támaszkodik. Ha a kocsit nagy viznél ki kell üríteni, a (b) karok ere­deti állásukban maradnak és csak a billentő­padot forgatjuk el az (e) kocsi rögzíiése után alkalmas berendezés segélyével, a 2. ábrán látható helyzetbe. Középvíznél a billentőpad az (e) kocsi föltolása czéljából ugyancsak az 1. ábrán látható nyugalmi állását foglalja el, de ki­ürítése czéljából a billentő-padot a 3-ik ábrán látható helyzetbe állítjuk, miközben a (b) karokat annyira elforgatjuk, hogy a (d) billentőtengely közel ugyanakkora ma­gasságban legyen az (f) hajótest fölött, mint nagyvíznél. Egyidejűleg vagy ezután a

Next

/
Thumbnails
Contents