36983. lajstromszámú szabadalom • Kocsibillentő berendezés egy tengely körül lengő tetszőleges emelőberendezés hatása alatt álló billentőpaddal

— 2 — billentőpadot is a kiürítéshez szükséges lejtős állásba állítjuk. Hogy végül az anyag esési magassága kis víznél se legyen túlságosan nagy, a (b) karokat — miután az (e) kocsit az (a) billentőpadon rögzítettük, — a 4. ábrán látható helyzetbe forgatjuk és ha a nagy-és kisvíz között a magasságkülönbség elég nagy, a billentőpad már a karok elforga­tása következtében is oly lejtős helyzetbe jut, hogy azt külön fölemelni fölösleges. Ez az eset látható a 4. ábrán. Ellenkező eset­ben a billentőpadot megfelelően meg kell emelni. Minthogy a (b) karokat nemcsak az 1—4. ábrán látható, hanem bármely más közbe­eső állásba is beállíthatjuk, könnyen belát­hatjuk, hogy ennél az új berendezésnél a szállítandó anyagot mindig ugyanoly, lehe­tőleg kis esési magasságról dönthetjük a hajóba, tehát az anyag túlságos fölaprózó­dását és elértéktelenedését elkerülhetjük. SZABADALMI IGÉNY. Kocsibillentő berendezés, egy tengely körül lengő, tetszőleges emelőberendezés ha­tása alatt álló billentőpaddal, az által jellemezve, hogy a billentőtengely fix forgástengely körül lengő karokba, ma­gassági helyzetben beállíthatóan van ágyazva, úgy, hogy a billentőpadnak a vízállásnak megfelelő beállításávai, a szállítandó anyag esési magassága min­den esetben közel állandóvá és lehe­tőleg kicsivé tehető. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉ8ZVÉNYTÁR8A8A8 NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents