36320. lajstromszámú szabadalom • Csavarvonal alakjában meggörbített drótokból álló szövetek vagy fonatok előállítására szolgáló gép

hézagokkal vagy tekercsekkel bíró szövete­ket is lehet készíteni. A szövetek vagy fo­natok továbbá többszörösíthetők is e géppel, 3>Z£LZ £1 szövetek kettős fonatok alakjában állíthatók elő anélkül, hogy az előállítási műveleteket ismételni kellene. A gépnek az alábbi leírásban ismertetett különleges kiviteli alakja arra szolgál, hogy egyidejűleg három különálló egymástól füg­getlen fonatot lehessen előállítani, lehet azonban a gép úgy is berendezve, hogy csak egy, két vagy tetszőleges számú drót­szövetet készítsen egyszerre. E gép segélyével továbbá az is lehetővé van téve, hogy a szöveten tetszőleges helye­ken és tetszőleges számban külön drótokat vagy drótköteleket rendezzünk el a fonat merevítése vagy erősbítése czéljából. Ter­mészetesen gondoskodva van emellett e gépen olyan eszközökről is, melyak a gép működését önműködően szabályozzák, illető­leg megszüntetik akkor, ha pl. a drótok a tekercsekről való lefejtődés közben, vagy a gép belsejében összebonyolódnának vagy csomók keletkeznének a drótokon. A mellékelt rajzokon: 1. ábra a gép föntemlített kiviteli alakjá­nak távlati képe, elülről nézve, 2. ábra egyik oldalának nézete, 3. ábra távlati képe, hátulról nézve, 4. ábra fölülnézete, 5. ábra a 4. ábra 5—5 vonala mentén vett metszete, nagyobb léptékben, 6. ábra az 5. ábrán látható alsó drót be­vezető henger keresztmetszete, 7. és 8. ábrák ennek részletei, 9. és 10. ábrák az 5. ábrán látható egyik drótvezeték részletei, 11. ábra az 5. ábrán látható egyik drót­tekercselő vagy sodró fej távlati képe, 12. ábra az 5. ábrán látható egyik drót­feszítő hüvely távlati képe, 13. ábra a drótbevezető hengerek és a drót­feszítő szerkezetek homloknézete, részben metszete, 14. ábra a 13. ábrán látható fölső drót­bevezető henger hosszmetszete, 15. ábra az 5. ába egy részlete fölülné­etben, 16. ábra az alább ismertetett lengő fej függélyes metszete, 17. ábra az 5. ábrán látható ujjak ruda­zatának homloknézete, 18. ábra a 16. ábra fölülnézetének egy része, mely a drótlevágó szerkezet részletét mutatja nagyobb léptékben, 19. ábra az 5. ábra egy részletének, ille­tőleg a 20., 21. ábrákon látható ujjmechaniz­musnak a 21. ábra 19—19 vonala mentén vett függélyes metszete, 20. ábra a 17. ábrán látható ujjrudazat oldalnézete, 21. ábra ennek függélyes metszete, 22. ábra a 19. ábrán látható szán egy részének távlati képe, 23. ábra az ujjrudazat egyik ujjának rész­lete, 24. ábra a gép függélyes hosszmetszeté­nek egy része a 27. ábra 24—24 vonala mentén, 25. ábra ugyanennek vízszintes metszete a 24. ábra 25—25 vonala mentén, 26. ábra a 24. ábra részlete nagyobb lép­tékben, 27. ábra a gép függélyes metszetének egy része a 24. ábra 27—27 vonala mentén, 28. ábra ugyanennek részlete a 27. ábra 28—28 vonala mentén vett függélyes met­szetben, 29., 30., 31. és 32. ábrák az 5. ábrán látható mozgatható oldalfallal bíró egyik dróttekercs csatorna függélyes metszetei a munka különböző fázisaiban, 33. és 34. ábrák a 29—32. ábrákon lát­ható födőlemezek részletei, 35. ábra a gép hátulsó végének fölül­nézete, 36. ábra ugyanennek részlete a 35. ábra 36 — 36 vonala mentén vett metszetben nagyobb léptékben, 37. ábra a 35. ábra alulról való nézete, azaz a gép hátulsó homloknézetének egy része, 38. ábra a gép függélyes metszetének egy része a 39. ábra (38—38) vonala mentén, 39. ábra a 38. ábra baloldali nézete,

Next

/
Thumbnails
Contents