35971. lajstromszámú szabadalom • Radírgumitartó ceruzákhoz

Megjelent 19Q(>. évi junius hó 3Q-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 85971. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Radirgummitartó ceruzákhoz. BOWEN ANNIÉ FLORENCE WILSON TANÍTÓNŐ SAN-FRANCISKOBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 deczember hó 6-ika. A jelen találmány tárgyát czeruzákhoz való radirgummitartó képezi, mely rendkívül egyszerű és olcsón elő is állítható, amellett a radirgummit biztonsággal fogvatartja és ennek elkopásához képest való utánállítását lehetővé teszi. Azonkívül bármely rendes vastagságú czeruzához alkalmazható. A találmány tárgya a csatolt rajzon több példaképem kiviteli alakjában van föltűn­tetve, nevezetesen az 1. ábra a czeruzára szerelt tartó oldal­nézete, a 2. ábra ugyanannak hosszanti metszete, a 3. ábra a gummihoz való kapocs távlati képe, a 4. ábra metszet a 2. ábra A—A vona­lán át, az 5. ábra a kapocs módosított kiviteli alak­jának oldalnézete, a 6. ábra ugyanennek végnézete, a 7. ábra az 5. ábrán látható kapcsot alkotó, egyik fémrész fölülnézete, a 8. ábra a másik rész fölülnézete, a 9. ábra a kapocs további kiviteli alakja oldalnézetben, a 10. ábra ennek végnézete, a 11. ábra újabbi kiviteli alak távlati képe, a 12. ábra ennek végnézete, a 13. ábra oldalnézete, a 14. és 15. ábra a kapocs más kiviteli alakjának végnézete és oldalnézete, a 16. ábra a kapoccsal fölszerelt tartó hosszanti metszete, a 17. ábra a kapocs további módosításának oldalnézete, a 18. ábra újabbi módosítás távlati képe, a 19. ábra más kiviteli alak hasonló képe, a 20. ábra a tartó módosított alakjának oldalnézete, a 21. ábra hosszanti metszet a levett tar­tón át, a 22. és 23. metszetek a 21. ábra B—B és C—C vonalain át, végül a 24. ábra a tartó más kiviteli alakjának hosszanti metszete. Az 1—4. ábrákon a (2) radirgummitartót, (3) rúgók tartják fogva az (1) czeruzán, mely rúgók a tartóból bemetszések és az így támadt részek besajtolása által kelet­keznek. A tartónak a radirgummit megfogó (4) vége csavarmenetszerűen van kisajtolva és e részbe a (6) radirgummit fölvevő (5) kapocs van csavarolva. Az 1—4. ábrákon látható kapocs két félhengeralakú (7) szo­rítópofával és (8) hídrésszel bíró fémdarab­ból áll. A szorítópofák csavarmenetszerűen vannak kiképezve, úgy hogy összeszorításuk

Next

/
Thumbnails
Contents