35597. lajstromszámú szabadalom • Újítás Ferraris-elvén alapuló váltakozó áramú áramszámlálókon

Megjelent 1906. évi április hó S O-án. ___ MAGY. SZABADALMI kIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 35597. szám. VI l/f. OSZTÁLY. Újítás Ferraris elvén alapuló váltakozó áramú áramszámlálókon. HINTERSEER KÁROLY TECHNIKUS TEMESVÁRT. A szabadalom bejelentésének napja 1905 szeptember hó 13-ika. Ézen találmányt Ferraris elvén alapuló váltakozó áramú áramszámláló képezi, a mely a fogyasztott wattórák számlálására szolgál indukciómentes megterhelésnél. Ezen áramczámláló négy főalkotó részből áll és pedig a mellékelt rajzok szerint: 1. egy elektromágnesből, amelyik egy (E) alakú (a) és két (L) alakú (b, b) részből van összetéve, és a melynek tekercse a mellék­ágba van hálózathoz kapcsolva; 2. egy (C) alakú elektromágnesből (c), amelynek tekercsén az egész fogyasztott áram keresztül megy; 3. egy fémtárcsából (d), a melyik az í áramszámláló forgó részét képezi és egy­szersmind mint fékező tárcsa szolgál és 4. egy permanens mágnesből, a melyik a fékező erőt szolgálja. Az elektromágnes, a melyen a mellék­ágba kapcsolt sok kanyarulatú tekercs van alkalmazva, csekély mágneses ellenállással bír, mert az (L) alakú részek (b, b) nagy fölületet nyújtanak az erővonalaknak, a miért ezen tekercs árama és az általa létre­hozott delej és mező fázisa elkésik. Az elektromágnes, melyen a főágba kap­csolt tekercs van alkalmazva, kevés kanya­rulatú és nagy mágneses ellenállással bír, amiért ezen elektromágnes tekercsének árama és tehát az általa létrehozott delejes mezője csak csekély fáziselkéséssel bír. Ezen két elektromágnes által keletkező vándorló delejes mező az áramszámláló forgó részét, a fémtárcsát mozgásba hozza. Ezen tárcsa egy permanens mágnes delejes mező­jében forog. Az egyik elektromágnes tekercse a mellék­ágba van kapcsolva a teljes feszültséghez (e), amiért delejes mezőjének erőssége (He) a feszültségtől füg. A másik elektromágnes tekercse a főágba van kapcsolva, delejes mezőjének erőssége (Hi) tehát a fogyasztott árammal (i) arányban áll. Az elektromágnesek forgó erejük (M) ezen esetben: M = k. He. Hi. sín a, vagy M = k. e. i. sín « amely egyenletben (k) egy számot jelent, a melyik az áramszámláló szerkezetétől függ és a azon szög. amelylyel a két elektro­mágnes fázisai egymástól elkésnek, tehát szintén az áramszámláló szerkezetétől függ, ha a megterhelés indukcióm mentes, úgy hogy M = k. e. i. Ezen áramszámláló tehát indukció mentes

Next

/
Thumbnails
Contents