35597. lajstromszámú szabadalom • Újítás Ferraris-elvén alapuló váltakozó áramú áramszámlálókon

megterhelésnél a fogyasztott wattórákat | számlálja. Az által, hogy az elektromágnes, melynek sokkanyarulatú tekercse a mellékágba van kapcsolva, az (E) alakú (a) és a két (L) alakú (b, b) rész között nagy fölülettel bír, tehát mágneses ellenállása csekély, az önindukció pedig nagy, csekély wattfogyasz­tással ezen elektromágnesben egy erős delejes | mezőt lehet alkotni és forgó ereje a nagy | fáziselkésés és (A<X) miatt, a mely ezen szerkezetnél 80—82 fokig vihető, nagy, amint azt az előbbi egyenletek mutatják. -SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Újítás Ferraris elvén alapuló váltakozó­áramu áramszámlálókon, jellemezve az által, hogy azon elektromágnes, melynek tekercse a mellékágba van kapcsolva, egy (E) alakú részből (a), melynek kö­zépső ágán a tekercs van alkalmazva és két (L) alakú részből (b, b) van ö szetéve azon czélból, hogy a mágneses ellenállás csekély legyen. 2. Újítás Ferraris elvén alapuló váltakozó áramú áramszámlálókon, jellemezve az által, hogy egy (C) alakú (c) elektro­mágnes, melynek tekercse a főágba van kapcsolva, szemközt lesz elhelyezve egy elektromágnessel, melynek tekercse a mellékágba van kapcsolva, és a melyik egy (E) alakú (a) és két (L) alakú (b, b) részből van összetéve, úgy hogy ezen két elektromágnes között az áramszám­láié forgó része, a fémtárcsa (d) van el­helyezve. (1 rajzlap melléklettel.) OALLA8 RÉSZvém 1 ÁMAfiÁQ NYOMDÁBA BUOAMtnN.

Next

/
Thumbnails
Contents