35072. lajstromszámú szabadalom • Vaskeretes faalátétlemez vasúti sineken

Megjelent 1906. évi február lió 36-án. MAGY. KIR. SZABADALMI ^fjjjfr HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 35072. szám. V/a/l. OSZTÁLY­Vaskeretes fa-alátétlemez vasúti sínekhez. BORINI GIUSEPPE GRÓF REGGIO EMÍLIÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 szeptember hó 18-ika. Jelen találmány tárgya vaskeretes fa- | alátétlemez, mely a sínek és a talpfák közé helyeztetik az esetben, ha Vignolle­síneket és talpfákat alkalmazunk. A találmány tárgyát képező alátétlemez­nek czélja, hogy a síntalpnak rugalmas ágyazásul szolgáljon, megakadályozván an­nak fémfölülettel, valamint a talpfával való érintkezését és e mellett utóbbinak még kopását is kiküszöböli. A vaskeretnek föladata a harántnyomá­soknak ellentállni és így a fa-alátétlemezt teljesen tehermentesíteni, mely különben ezen nyomóhatásokat nem tudná kibírni. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak egyik példaképem foganatosítási alakja van föltüntetve. 1. ábra az alátétlemez fölülnézete. 2. ábra a vaskeret alaprajza. 3. ábra a 2. ábra A—B vonala szerinti keresztmetszet, 4. ábra az alátétlemez és keretének együttes végnézete. 5. ábra a sínnek, a talpfának és az alá­tétlemeznek együttes metszete. Az ábrákban (1) a fa-alátétlemez, mely derékszögű négyszögű alappal (1. ábra) és trapezoid (4. és 5. ábra) keresztmetszettel bír. Fölső fölülete a szokásos 1:20 hajlás­[ sal van ellátva. A falemezben a sínszögek vagy a csavaros sínszögek fölvételére szol­gáló (2 3) lyukak vannak alkalmazva. Az alátétlemez tetszés szerinti alkalmas fá-ból készülhet; előnyösen használható a bükkfa, mivel egyenletes ellenállással bír, rugalmas és tartós, azonkívül pedig nehezen hasad és az összenyomást, valamint a lökéseket jól kibírja. A fémkeretet előnyösen ková­csolható vas- vagy aczélöntvényből, még pedig a két függőleges és a sín irányára merőleges irányú (4) oldalrésszel egy da­rabból készítjük. A (4 5) keretet az (1) alátétlemezre oly módon helyezzük, hogy a keret az alátétlemezt annak széleinél be­fogja és hogy egyúttal a (6) síntalpnak szabad tér jusson. A keret (5) vízszintes részei a (7) és (8) kivágásokkal vannak ellátva, melyek az(l) alátétlemez (2) és (3) lyukai fölött fek­szenek, a melyek a (9) és (10) sínszögek befogadására szolgálnak (5. ábra). A keretek egy részét úgy készítjük, hogy (71) és (81) kivágásaik (2. ábra) a többi keretek (7) és (8) kivágásaival ellentétes helyzetűek legyenek azon czélból, hogy az egyik kerettypust a másik typussal föl­cseréljük, ha az alátétlemezek illetőleg a talpfák lyukai kikoptak. Magától értetődik,

Next

/
Thumbnails
Contents