33715. lajstromszámú szabadalom • Javítások dróthúzó gépeken

Megjelent 11)05. évi augusztus lió 17-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 33715. szám, Xll/O. OSZTÁLY. Javítások dróthúzó gépeken HOBTON JAMES ALEXANDER MAGÁNZÓ PBÜVIDENCEBAN. A szibadnlom bejelentSsének napja 1905 január hó 10 ike. Jelen találmány dróthúzó gépekre és pe­dig különösen oly dróthúzó gépekre vonat­kozik, melyek a drótot vagy sodronyrudat kezdeti állapotában munkálják meg, a mi­kor nagy átmérővel bír. A találmány czél­ját a dróthúzó munkafolyamat sebességé­nek fokozása és oly gép létesítése képezi, mely úgy az egyszeri húzófolyamatból, mint a több egymásra következő húzófolyamat­ból álló dróthúzásnál használható. A talál­mány tárgyát továbbá oly berendezés ké­pezi, mely a gépet megállítja, ha a drót el­fogy. A találmány többi részletei a követ­kező leírásban vannak leírva és megma­gyarázva. A mellékelt rajzokon az 1. ábra a találmány értelmében szerkesz­tett dróthúzó gép állványának függélyes metszete, mi mellett a működő részek né­zetben vannak rajzolva; a 2. ábra a gép fölülnézete; a 3., 4., 5. és 6. ábrák az 1. ábrának a 3—3, 4—4, 5—5 és 6—6 vonalak mentén vett metszetei; a 7. ábra a dobot hajtó tengelyek egyiké­nek függélyes metszete; a 8. ábra az 1. ábra 8—8 vonala szerinti metszete; a 9. ábra a dobok egyikének függélyes metszete; a 10. ábra a 9. ábra egy részlete más hely­zetben; a 11. ábra a tekercset tartó karok alul­nézete; a 12. ábra a dobok egyikének oldalnézete és a hozzátartozó húzópofa metszete; a 13. ábra az említett részek vízszintes metszete; a 14. ábra egy részlet vízszintes metszete, a midőn a drótvéget megfogó láncz lát­ható; a 14a. ábra a láncz szorítóvégének rögzí­tésére szolgáló berendezés részletrajza; a 15. ábra a láncz végén alkalmazott drót­szorító metszete; a 16. ábra egy berendezés vízszintes met­szete, mely a drótot a pofán áthúzza, ha a gép folytonos üzemben van; a 17. ábra a dob oldalnézete az említett berendezés föltüntetésével; a 18. ábra az említett berendezésnél al­kalmazott horog oldalnézete; a 19. ábra ezen horog vízszintes metszete; a 20. ábra a horog alulnézete; a 21. ábra a 19. ábra 21—21 vonala sze­rinti metszete; a 22. ábra a 19. ábra 22—22 vonala sze­rinti metszete; a 23. ábra a 16. ábra 23- 23 vonala sze­rinti metszete.

Next

/
Thumbnails
Contents